Pretraga po oznaci

Sveti NIkola

Crkva Svetog Nikole u Neuzini

Spomenik kulture Crkva sv. Nikole u Neuzini izgrađena je na mestu starije crkve 1812-1815. godine. To je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istoku, naglašenim pevnicama malog ispada i horom sa tornjem zvonika na zapadu.…