APEL HA GRAĐANE DA PRIMENJUJU PREVENTIVNE MERE ZAŠTITE OD ŠUMSKIH POŽARA

548

Neuobičajeno visoke temperature vazduha za ovo doba godine u sadejstvu sa vetrom često su uzrok nekontrolisanog širenja vatre koja veoma brzo može prerasti u požar. Namerno spaljivanje suvih biljnih ostataka je veoma rizično naročito ako se vrši u blizini šume, stoga JP „Vojvodinašume“ Petrovaradin ŠG „Banat“ Pančevo, apeluje na građane da primene pojačane mere zaštite od požara poštujući OSNOVNA PRAVILA PREVENTIVE:

  • ne spaljujte travu, nisko rastinje i smeće na otvorenom prostoru, u urbanim sredinama, kao i na poljoprivrednim posedima u blizini šume;
  • ne bacajte opuške u prirodi;
  • ne palite roštilj na otvorenom prostoru koji nije za tu namenu predviđen i adekvatno obezbeđen;
  • nakon boravka u šumi, pokupite sve što ste sa sobom poneli, uključujući i praznu ambalažu;
  • ne bacajte smeće zbog toga što postoji opasnost od samozapaljenja.

Podsećamo da je Zakonom o zaštiti od požara ZABRANJENO paljenje korova, strnjišta, trske, trave i drugog rastinja, kao i paljenje otvorene vatre u šumi i na zemljištu u neposrednoj blizini šume, na udaljenosti manjoj od 200 metara od ruba šume. Zakonom o zaštiti od požara propisana je novčana kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara, a za pravna od 300.000 do milion dinara za spaljivanje bilo koje vrste otpada na otvorenom prostoru.

U slučaju pojave šumskog požara, MOLIMO GRAĐANE da obaveste vatrogasnu službu na telefon 193, kao i najbližu šumsku upravu.

Ukoliko ne postoji realna opasnost po gasioca, poželjno je da se gašenju požara odmah pristupi, jer je opštepoznata činjenica da se svaki požar u početnoj fazi najbrže i najefikasnije gasi.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.