Dr Jasna Jovanov

0 1.618

Dr Jasna Jovanov, istoričarka umetnosti i muzejski savetnik, magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na Odeljenju za istoriju umetnosti, a doktorirala u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu. Istraživačkim radom, novinarskim i scenarističkim poslovima, prevođenjem stručnih tekstova i beletristike, organizacijom izložbi i marketingom u umetnosti, bavila se samostalno (1992-1999), uz povremena angažovanja u Muzeju savremene umetnosti i privatnoj galeriji “Pečat” u Novom Sadu. Od jula 1999. zaposlena je Spomen-zbirci Pavla Beljanskog. Od 2005. se bavi edukativnim aktivnostima, kao predavač istorije umetnosti na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijersvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kao i na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS. Bavi se istraživanjem istorije i teorije srpske umetnosti novog doba, uz multidisciplinaran pristup, naglasak na veze sa Minhenom i period stvaranja umetnika iz kolekcije Pavla Beljanskog.

Kontinuirano piše likovnu kritiku i eseje sa tematikom iz likovnih umetnosti, dizajna, fotografije i kulturnog turizma, objavljivane u novinama i stručnim časopisima, ali i u vidu priloga u radio i televizijskim emisijama iz oblasti kulture. Objavila je monografije o Danici Jovanović, Stevanu Aleksiću, Todoru Manojloviću, Feđi Soretiću itd. Dobitnik je priznanja „Iskra kulture” (2003), za doprinos na planu promocije savremene umetnosti, a nagradu Nacionalnog komiteta ICOM- a za kustosa godine (2008), dobila je za izložbu i monografiju o slikarki Danici Jovanović. Institucija na čijem je čelu, u proteklom periodu takođe je dobila značajna priznanja: nagradu „Mihajlo Valtrović“ Muzejskog društva srbije za uspešan rad u 2004, godini, Turistički cvet za doprinos receptivnom turizmu (2006), Iskra kulture za sveukupni doprinos kulturi AP Vojvodine (2007), kao i nagradu Nacionalnog komiteta ICOM-a za izdavački poduhvat godine – Monografiju Spomen-zbirke Pavla Beljanskog (2009).

Na osnovu rezulta konkursa, Vlade Autonomne pokrajine Vojvodine potvrdila je izbor dr Jasne Jovanov za upravnicu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Ovaj ponovni izbor na rukovodeće mesto u značajnoj instituciji kakva je Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, predstavlja potvrdu o prepoznavanju dosadašnjeg uspešnog rada i podršku angažovanju na pozicioniranju i unapređenju ovog renomiranog muzejskog i medijski sve prisutnijeg umetničkog i istraživačkog centra, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.