Filijale PIO fonda radiće produženo zbog zahteva za penzije

557

Sve filijale, službe i ispostave Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje obezbediće dežurstva u subotu, 29. decembra 2018. godine, od 7.30 do 12 časova, a u ponedeljak, 31. decembra 2018. godine radiće produženo do 18.00 časova.

Ispostava Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Sečnju radi dva puta nedeljno i to utorkom i petkom.

U Fondu na taj način žele da omoguće osiguranicima da blagovremeno podnesu zahtev i ostvare pravo na penziju u skladu sa uslovima važećim u 2018. godini.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podseća građane da od 1. januara 2019. važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju, a u skladu sa Zakonom o PIO koji je stupio na snagu 1. januara 2015. godine.

Građani koji ispunjavaju uslove za penziju po propisima koji važe u 2018. godini, moraju da prestanu sa radom najkasnije sa 30. decembrom 2018. godine i da podnesu zahtev za penziju najkasnije 31. decembra, što može da se učini lično ili preporučenom poštom.

Podnošenje zahteva 1. januara i kasnije podrazumeva primenu uslova koji važe u toj godini.

U saopštenju Fond podseća da se starosna granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera za šest meseci, tako da je uslov za žene u 2019. godini 62 godine i 6 meseci života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Do 2032. godine za žene će se postepeno pomerati uslovi za penzionisanje u pogledu godina života, da bi od te godine i žene imale uslov za starosnu penziju sa navršenih 65 godina života.

Za muškarce i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim ovog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara 2019. godine muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i najmanje 57 godina i 8 meseci života, a ženama najmanje 38 godina i 6 meseci staža osiguranja i 57 godina života.

U ovom slučaju, penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini.

Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto.

Izvor: RTS

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.