Javna nadmetanja za davanje u zakup zemljišta u novembru

575

Predsednik opštine Sečanj je 22.10.2018. godine, doneo Odluku o raspisivanju javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj i raspisuje Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj.

Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini SEČANJ u sledećim katastarskim opštinama: Boka, Jaša Tomić, Konak, Krajišnik, Neuzina, Sečanj, Sutjeska, Šurjan, Banatska Dubica i Jarkovac.

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama i spisak parcela po formiranim javnim nadmetanjima (kompleksima), koja su predmet izdavanja u zakup i na korišćenje, može se izvršiti u zgradi opštine Sečanj, u kancelariji br 7 svakog radnog dana od 8 do14 časova. Kontakt osoba Dejana Milošević, tel. 023/3842-066.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 13 sati, dana 07.11.2018. godine.

Blagovremenim će se smatrati sve prijave dostavljene u pisarnicu opštinske uprave opštine

Formular za prijavljivanje na javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini prvi krug možete pogledati ili preuzeti ovde.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.