Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije „Tamiški dani opštine Sečanj 2019.“

0 1.143

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora namenjenog postavljanju štandova u okviru manifestacije „Tamiški dani opštine Sečanj 2019.“
Na predlog Upravnog odbora Obrazovno kulturnog centra, kao organizotora manifestacije „Tamiški dani opštine Sečanj 2019.“ (21. i 22. juna 2019.) objavljuje :

JAVNI POZIV

Svim zainteresovanim subjektima za zakup prostora na predviđenim lokacijama da svoje ponude dostave do 14.06.2019. do 12 časova.
Izdavanje prostora namenjenog postavljanju štandova sa pravom prodaje hrane i pića za vreme trajanja manifestacije vršiće se prikupljanjem ponuda u zatvorenim kovertima.
Organizator stavlja na raspolaganje prostor sa priključkom struje.
Organizator utvrđuje početne cene:
1. Mesta za prodaju hrane, raspoređenih na lokaciji ispred Osnovne škole „Aleksa Šantić“ Sečanj, ul. Partizanski put 56.
Najniža cena koju je moguće ponuditi za pojedinačno mesto površine 15 m2 je 20.000,00 dinara za dve večeri.
2. Mesta za prodaju pića, raspoređenih na lokaciji sportskog terena Osnovne škole „Aleksa Šantić“.
Najniža cena koju je moguće ponuditi za pojedinačno mesto površine 15 m2 je 40.000,00 dinara za dve večeri.
Najniže cene se ujedno smatraju i početnim propisanim vrednostima.

Pravo učešća:
1. Pravo učešća imaju sva pravna lica i preduzetnici koji su registrovani za obavljanje ugostiteljske delatnosti tj. koje se bave usluživanjem hrane u ugostiteljskim objektima.

Ponuda mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica i overena pečatom, a pored ponuđene cene moraju imati pun naziv i adresu ponuđača kao i dokaz o registraciji.
Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertima na adresu: Obrazono kulturni centar Sečanj,ul. Vožda Karađorđa 94, 23240 Sečanj, sa naznakom „Javni poziv-Tamiški dani opštine Sečanj“
Otvaranje ponuda obaviće se jano pred organizacionim odborom „Tamiški dani opštine Sečanj“ 14.06.2019. u 14 časova u prostorijama Obrazovno kulturnog centra Sečanj.
Raspored mesta će se određivati pred Organizacionim odborom tako što će ponuđačima biti predočena skica sa rasporedom mesta, a pravo da prvi bira mesto imaće ponuđač najviše cene i tako redom do popune svih mesta.
Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cenu za mesto iste namene, prednost će imati ponuđač koji svoju ugostiteljsku delatnost obavlja na teritoriji opštine Sečanj.
Zakupci štandova nemaju pravo izdavanja prostora u podzakup bez saglasnosti organizatora.
Sa svakim učesnikom koji bude izlicitirao mesto sklopiće se ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
Ugovor su dužni potpisati u roku od 3 dana od dana otvaranja ponuda.
Učesnik je dužan da izlicitirani iznos uplati prilikom sklapanja ugovora.
Učesnik koji nepotpiše ugovor u rokuod 3 dana odotvaranja ponuda, smatraće se da je odustao od iste i organizator zadržava pravo da predmetni prostor ponudi prvom narednom ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana