Komunalno u službi građana

0 820

Na oglasnoj tabli i na izlozima prodavnica već više od nedelju dana postavljeni su plakati Javnog komunalnog preduzeća “Sečanj”. Komulanci upućuju poziv svim građanima na saradnju, a kompletan tekst objavljujemo u celosti.
komunalno_01
Poštovani korisnici komunalnih usluga,
Želimo da Vas obavestimo da je u toku ažuriranje i upotpunjavanje podataka u bazi korisnika komunalnih usluga u JKP ,,Sečanj“.
Ukoliko izdati računi koji se vode na Vaše ime sadrže zaduženja i podatke koji ne odgovaraju stvarnom stanju potrebno je da radi ažuriranja podataka dođete u prostorije JKP-a i kod nadležne službe, uz dostavu odgovarajuće dokumentacije i izjave, izvršite ispravke i uskladite sadržinu izdatih računa sa stvarnim stanjem.
Ukoliko se dostavljeni Vam računi sa naznačenom korisničkom šifrom vode na drugo lice, potrebno je da ponesete Vašu ličnu kartu i dokumentaciju o osnovu korišćenja stambenog prostora u kome se nalazite, odnosno kojom raspolažete (rešenje o nasledstvu, kupoprodajni ugovor i si.).
Zahvaljujemo Vam na razumevanju i saradnji i biće nam zadovoljstvo razmotriti i uvažiti sve Vaše osnovane i dokumentovane primedbe na obračun zaduženja za komunalne usluge i odgovoriti na sva Vaša dodatna pitanja.
Takođe želimo da napomenemo daje u toku akcija naplate dugova za izvršene komunalne usluge, bez obzira na iznos duga.
Prema svim dužnicima koji se nisu odazvali da izmire svoje preuzete komunalne usluge, primenjuje se postupak prinudne naplate, pa su dužnici pored duga i kamate obavezni da plate troškove prinudne naplate (sudski troškovi i troškovi isključenja sa komunalnih sistema vodovoda i toplovoda), a u toku su dogovori sa privatnim izvršiteljima koji će najpre krenuti u prinudnu naplatu kod dužnika koji nisu platili stare dugove za preuzete komunalne usluge.
U razgovoru sa privatnim izvršiteljima rečeno nam je da oni dužnicima daju rok od 8. dana da plate zaostale dugove, a nakon 8. dana dugovi se najpre skidaju sa plata, penzija i sa štednje dužnika, a poslednja instanca, nakon mesec dana, jeste zaplena imovine, plenidba vrednosti u domaćinstvu, automobila pa i nepokretnosti.
Od trenutka kada izvršitelji prvi put kontaktiraju dužnika, potrošač ima najviše mesec dana da poplaća dugove sa kamatom i pripadajućim troškovima ili preti zaplena imovine.
Ukoliko imate dugovanja za preuzete komunalne usluge,
nedozvolite da Vam privatni izvršitelji zakucaju na vrata Vašeg domaćinstva. Javite se u naplatnu službu JKP-a i izmirite svoja dugovanja odmah ili ugovorite plaćanje duga na višemesečne rate zaključenjem ugovora o reprogramu duga.
JKP ,,Sečanj“ je javno preduzeće koje je prvo u Srbiji ponudilo svojim korisnicima-dužnicima plaćanje obaveza za preuzete komunalne proizvode i usluge zaključenjem ugovora o reprogramu duga i plaćanje na više mesečnih rata uz otpis kamate.
Bili smo prvi koji smo izašli sa ovakvom povoljnom ponudom u odnosu na sve druge javne službe i ustanove u Srbiji.
Prvi smo u Srbiji ponudili penzionerima plaćanje duga na rate, kao i tekućih obaveza za komunalne usluge, putem administrativne zabrane na penziju.
Poslednji u Srbiji, poslednji put, nudimo svojim dužnicima mogućnost plaćanja duga na višemesečne rate uz još povoljnije uslove.
Ne dozvolite da sa starim dugovima uđete u privatizaciju komunalnih sistema.
Posle će biti mnogo teže! Mnogo bolnije.
Srbija je prinuđena i primorana da uvede finasijsku disciplinu.
Razmišljajte o tome!
S poštovanjem,
JKP „Sečanj” Sečanj

Odluku o uslovima reprograma duga i uslovnom otpisu kamata za neplaćene obaveze za preuzete komunalne proizvode i usluge možete pogledati ili preuzeti –  JKP Secanj

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana