Nove mere kriznog štaba

0 922

Opštinski štab za vandredne situacije Opštine Sečanj na telefonskoj sednici održanoj 22.03.2021 godine, doneo je Zaključak:
1) U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, neće raditi objekti u kojima se obavljaju delatnosti:
1) pružanja usluge u oblasti ugostiteljstva, koje obuhvataju prodaju hrane i pića (restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, i sl.);
2) pružanja usluga u zatvorenim ili otvorenin trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo (tržni centri i sl.).
Ograničenja iz stava 1. ove tačke ne odnosi se na radno vreme:
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apteke), trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, i dr.), koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine,
2) restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovenim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koji imaju prijavljen boravak u tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21.00 časa;
3) pravnih lica i preduzetnika koje vrše pripremu i dostavljanje hrane, kao i prodaju hrane „preko šaltera“.
2) U periodu od 22. marta 2021. godine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacije, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 20.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se obavljaju delatnosti:
1) u oblasti trgovine na malo (trgovinske i druge radnje i prodajna mesta);
2) pružaeьa zanatskih i drugih usluga,
3) oblasti sporta (fitnes centri, teretane, vežbaonice, spa centri, bazeni i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju i sl.),
4) priređivanja posebnih i klasičnih igara na sreću (kladionice, igraonice i sl.).
3) U periodu od 22. marta 2021. rodine od 06.00 časova dok nalaže epidemiloška situacija, svakog dana u radnom vremenu od 06.00 do 21.00 časova mogu raditi u objektima u kojima se obavljaju delatnosti.
1. trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, prodavnica hrane za životinje (pet šopovi, prodavnice stočne hrane i dr.), zatvorenih i otvorenih pijaca, kao i radnji i prodajnih meste u okviru otvorene ili zatvorene pijace (mesare, pečenjare, specijalizovane prodavnice hrane i sl) uključujući i one koje prodeju obavljaju u trgovinskim centrima, a za koje upravljač može da obezbedi posebne koridore za pristup ili u koje se ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine;
2. u oblasti kulture (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).
4) Ograničenja iz tač. 3 ove nared5e se ne odnose na radno vreme:
1) apoteka (uključujući poljoprivredne apoteke), izuzev onih apoteka koje prodaju obavljaju u trgovinskim centrima i za koje upravljač ne može obezbediti posebne koridore za pristup ili u koje se ne ulazi sa spoljne strane ili neposredno sa javne površine, benzinskih pumpi u obavljanju delatnosti prodaje goriva i trgovinskih, ugostiteljskih i drugih objekata koji vrše dostavu hrane;
2) ordinacije i laboratorija u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija i sl.
5) U radnom vremenu iz tač. 1-4 ove naredbe u svim objektima kojima je dozvoljen rad pravno lice ili preduzetnik mora obezbediti da rastojanje između svih prisutnih lica bude takvo da na svakih 9 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice, osim za teretane/fitnes centre/spa gde na svakih 16 metara kvadratnih može boraviti samo jedno lice.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana