Održana 23. sednica Skupštine opštine Sečanj

753

Plahin Arsen, predsednik Skupštine opštine Sečanj sazvao je 23. sednicu Skupštine opštine Sečanj koja je održana 20.03.2019. godine.
Sednici od 23 prisustvovalo je 18 odbornika a Plahin je informisao odbornike da je od odborničke grupe „Za bolji život opštine Sečanj“napismeno dobio odluku da do daljeg neće prisustvovati i učestvovati u radu Skupštine opštine Sečanj.
Sednici prisustvovali: LJiljana Kitić, zamenik predsednika, Slobodan Repac, pomoćnik predsednika i Darko Vukoje, pokrajinski poslanik.
Za ovu sednicu predlažen je i jednoglasno usvojen Dnevni red.
1. Razmatranje Plana i programa rada Turističke organizacije opštine Sečanj za 2019. godinu
2. Razmatranje Plana i programa rada Biblioteke „Jovan Dučić“ Sečanj za 2019. godinu
3. Razmatranje Plana i programa rada Obrazovno kulturnog centra za 2019. godinu
4. Razmatranje Programa rada Crvenog krsta Sečanj za 2019. godinu
5. Razmatranje Programa rada Doma zdravlja Sečanj za2019. godinu
6. Razmatranje Posebnog Programa JKP „Sečanj“ Sečanj za korišćenje finansijskih sredstava budžeta SO Sečanj i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti
7. Razmatranje Plana rada MZ Konak za 2019.godinu
8. Razmatranje Plana rada MZ Boka za 2019. godinu
9. Razmatranje Plana rada MZ Šurjan za 2019. godinu
10. Razmatranje Plana rada MZ Jarkbvac za 2019. godinu
11. Razmatranje Plana rada MZ Neuzina za 2019. godinu
12. Razmatranje Plana rada MZ Jaša Tomić za 2019. godinu
13. Razmatranje Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2019. godinu
14. Razmatranje Godišnjeg Plana rada Opštinskog štaba za vanredne situacije za 2019. godin;
15. Razmatranje Godišnjeg Izveštaja o radu Opštinskog štaba za vanredne situacije opštine Sečanj za 2018. godinu
16. Razmatranje Izveštaja o ostvarivanju Godišnjeg programa upravljanja spomenikom priirode „Park Dvorca“ u Konaku za 2018. Godinu
17. Razmatranje Programa ruralnog razvoja opštine Sečanj za 2019.-2020. godinu sa akcionim planom
18. Predlog Statuta opštine Sečanj
19. Predlog Odluke o prihvatanju inicijative Skupštine grada Zrenjanin za uspostavljanje saradnje i udruživanje sa gradovima i opštinama u slivu Gornji Dunav- leve pritoke-Banatski vodotoci
20. Predlog Odluke o mreži javnih Osnovnih škola na teritoriji opštine Sečanj
21. Predlog Odluke o izmenama Odluke o iznošenju i deponovanju komunalnog otpada
22. Predlog Odluke o osnivanju Kancelarije za mlade opštine Sečanj
23. Predlog Rešenja o razrešenju članova Upravnog odbora PU „Poletarac“ Sečanj
24. Predlog Rešenja o imenovanju članova Upravnog odbora PU „Poletarac“ Sečanj
25. Odbornička pitanja i predlozi.
Sve tačke su usvojene većinom glasova a najviše rasprava bilo je u Razmatranju Programa rada Doma zdravlja Sečanj za 2019. godinu i Razmatranju Posebnog Programa JKP „Sečanj“ Sečanj za korišćenje finansijskih sredstava budžeta SO Sečanj i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.