ODRŽANA 4. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ

0 2.263

Danas, petak 20. novembra 2020. godine održana 4. redovna sednica Skupštine opštine Sečanj. Sednici prisustvovao 23 od 23 odbornika. Zapisnik sa predhodne sednice prihvaćen većinom glasova. Za dnevni red 4. sednice predložen i usvojen većinom glasova Dnevni red:
1. Izbor zamenika predsednika Skupštine opštine Sečanj,
2. Izbor članova Opštinskog veća opštine Sečanj,
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Sečanj za 2020. godinu – REBALANS IV,
4. Predlog Odluke o Lokalnom akcionom planu za upalređenje položaja Roma 2020-2024 godine,
5. Predlog Odiuke o izmenama i dopunama Odluke o Opštinskoj upravi opštine Sečanj,
6. Predlog Odluke o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Sečanj,
7. Predlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju službe za pomoć u kući i Odluke o obezbeđivanju prava na pomoć u kući građana i normativima i standardima za obavljanje delatnosti,
8. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad opštine Sečanj,
9. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Žarko Zrenjanin“ Boka,
10. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora OŠ „Braća Stefanović“ Neuzina,
11. Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora PU „Poletarac“ Sečanj,
12. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Centra za socijalni rad opštine Sečanj,
13. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Centra za socijalni rad opštine Sečanj,
14. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Obrazovno- kulturnog centra Sečanj,
15. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Obrazovno- kulturnog centra Sečanj,
16. Predlog Rešenja o imenovanju predsednnka i članova Upravnog odbora Biblioteke „Jovan Dučić“ Sečanj,
17. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Biblioteke „Jovan Dučić“ Sečanj,
18. Predlog Rešenja o obrazovanju predsednika i članova Komisije za populacionu politiku opštine Sečanj,
19. Predlog Rešenja o obrazovanju predsednika i članova Komisije za rodnu ravnopravnost opštine Sečanj,
20. Odbornička pitanja i predlozi.
Tačke Dnevnog reda usvojene većinom glasova ili jednoglasno.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana