Potpisani ugovori sa korisnicima kredita Fonda za razvoj AP Vojvodine

0 363

[url=https://www.jasatomic.org/13062007/r1.jpg][img]https://www.jasatomic.org/13062007/r1tn.jpg[/img][/url]
Mr Bojan Pajti? potpisao je danas u Master centru Novosadskog sajma, prva tri ugovora o kreditu sa korisnicima kreditnih linija Fonda za razvoj AP Vojvodine. Kao prva, svoj ugovor je potpisala Ivana Radi?, preduzetnica iz Zrenjanina.
– Posebno je zna?ajno što je ?ak 41 procenat kredita odobren preduzetnicama, jer su, nažalost, žene vlasnice samo 2,4 procenta, ili tek svakog ?etrdesetog preduze?a u Vojvodini – rekao je predsednik Pajti?. Na ovom konkursu pokrajinskog Fonda za razvoj preduzetnici su mogli da konkurišu za tri vrste kreditnih sredstava. Krediti ukupne vrednosti 900 miliona dinara, odobreni su u okviru “start up” programa za radno neaktivna lica u APV, za dugoro?no kreditiranje malih preduze?a koja posluju u periodu kra?em od tri godine, kao i kratkoro?ni krediti za finansiranje izvoza.
– Nema ni?ega što nas ?ini sretnijim od ?injenice da ?e uz pomo? danas dodeljenih kredita, biti otvoreno pet stotina novih radnih mesta i obezbe?eno pet stotina vojvo?anskih porodica. Radi se o veoma kvalitetnim sredstvima, kreditima sa povoljnim kamatnim stopama, mnogo manjim nego kod komercijalnih banaka uz ?iju pomo? je do sada otvoreno više od deset hiljada radnih mesta.
Hvala Vam što ste nas izabrali za partnere u našoj zajedni?koj borbi za pomo? razvoju preduzetništva i za ostvarivanje vaših poslovnih ideja. Mi ?emo se, kao i uvek do sada, truditi da to poverenje opravdamo – rekao je u svom obra?anju mnogobrojnim preduzetnicima i poslovnim ljudima, predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine mr Bojan Pajti?.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana