Predrag Rađenović – Spremni smo za zimu!

1.906

Komandant štaba za vanredne situacije u opštini Sečanj, Predrag Rađenović sazvao sednicu kriznog štaba koja je održana u četvrtak, 18. oktobra 2018. godine.

Na dnevnom redu sednice kriznog štaba od redovnih tačaka kao što su „Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice“ i „Razno“ bile su i:

  • Informacija o atarskim požarima i postupcima u vezi istih na teritoriji opštine Sečanj u toku kalendarske 2018. godine.
  • Spremnost zimske službe za održavanje putne mreže na teritoriji opštine Sečanj u zimskim uslovima 2018/2019 godine.
  • Formiranje stručno operativnih timova.
  • Razmatranje izrade Plana delovanja u slučaju pojave afričke kuge svinja.

Povodom tačke Informacija o atarskim požarima Predrag Rađenović je upoznao prisutne sa Zaključkom sa sastanka povodom povećanog broja požara na otvorenom prostoru na području Srednjobanatskog upravnog okruga i dao reč izvestiocima sa teritorije opštine Sečanj.

Izveštaji Vatrogasne i poljočuvarske službe kao i komunalne inspekcije i policijske stanice Sečanj su iznenađujući u odnosu na isti period prošle godine. Vatrogasna služba je u 2018. godini od 1. januara do 17. oktobra registrovala 115 intervencija a samo u periodu od 5.9. do 17.10.2018. godine zabeleženo je 87 intervencija na otvorenom prostoru. Iznet je podataka da je u istom periodu prošle godine zabeleženo samo 12 intervencija (požara).

Na osnovu svih izveštaja donet je zaključak da se apeluje da građani ne pale strnjišta i druge biljne ostatke na njivama zbog velikog rizika i opasnosti od požara širih posledica koje mogu biti izazvane inače će neodgovorni pojedinci snositi zakonom propisane sankcije.

Poljočuvarska služba će pojačati svoje aktivnosti na obilasku terena i sprečavanju spaljivanja biljnih ostataka na otvorenom prostoru.

Na osnovu izveštaja Jasmine Šešlija, direktorke Doma zdravlja Sečanj i Milimirke Antić, direktorke Centra za socijalni rad,  kao i obrazloženje komandanta štaba da je za čišćenje lokalnih puteva i ulica u naseljenim mestima angažovana firma „MLAMARMO“ a za puteve I i II reda firma „STRABAG“ iz Pančeva donet je Zaključak da su sve službe i subjekti za održavanje puteva spremni za predstojeći zimski period 2018/2019 godine.

Radomir Kovačević je upoznao prisutne sa Planom lokacija i mesta za zakopavanje leševa svinja na teritoriji opštine Sečanj u slučaju zaraze afričke kuge svinja koje je izradilo Odeljenje za urbanizam, putnu privredu, stamebno-komunalne poslove i građevinarstvo a što je zahtevao i Srednjobanatski upravni okrug.

Donet je zaključak da se usvaja Plan lokacija i mesta za zakopavanje leševa svinja na teritoriji opštine Sečanj u slučaju zaraze afričke kuge svinja.

Povodom znatno povećanog broja požara u ataru naše opštine, ali i drugih, ozbiljnih tema kao i priprema za zimski period sazvao sam redovnu sednicu Opštinskog štaba za vanredne situacije. Na osnovu svih izveštaja koji su izneti na sastanku doneli smo određene zaključke kako bi se što efikasnije rešili problemi ali i pripremili za zimski period. Što se tiče čišćenja svih puteva i ulica kao i puteva I i II reda smatram da smo spremni za zimu“ rekao je Predrag Rađenović, predsednik opštine Sečanj i komandant kriznog štaba.

Predrag Rađenović upućuje apel građanima da ne pale strnjišta i druge biljne ostatke na njivama zbog velikog rizika i opasnosti od požara širih razmera koje mogu biti izazvane, jer će neodgovorni pojedinci snositi zakonom propisane sankcije

 

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.