RASPISAN OGLAS ZA JAVNU LICITACIJU U DRUGOM KRUGU ZA DAVANJE U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI SEČANJ

811

Raspisan je oglas za javnu licitaciju u u drugom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Sečanj. Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini ima pravno i fizičko lice koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalazi se u aktivnom statusu najmanje tri godine

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 13 sati, dana 28.03.2018. godine. Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu u pisarnicu opštinske uprave opštine Sečanj do navedenog roka, bez obzira na način dostavljanja. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Javno nadmetanje za davanje u zakup i na korišćenje zemljišta iz dela I. tačke 1. ovog oglasa održaće se u zgradi opštine Sečanj, ulica i broj: Vožda Karađorđa 57., i to:

Oglas sa detaljima poljoprivrednog zemljišta koja su predmet zakupa po katastarskim opština možete pogledati ili preuzeti ovde.

Formular za prijavljivanje na javno nadmetanje za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u drugom krugu možete preuzeti ovde.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.