Utvrđen spisak kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor direktora u JKP „Sečanj“

817
Javno komunalno preduzeće „Sečanj“ Sečanj

Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora u Javnom komunalnom preduzeću „Sečanj“ iz Sečnja je na sednici održanoj 23. februara 2018. godine, većinom glasova donela Zaključak o utvrđivanju spiska kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Sečanj“ Sečanj. Na spisku, od tri kandidata koji su predali konkursnu dokumentaciju uslove ispunjava samo jedan i to Milenko Vilić iz Sutjeske, dosadašnji direktor JKP „Sečanj“.

- Prodaja jagoda -

Komisija je utvrdila da su sve tri prijave blagovremene i razumljive, odnosno iz istih je nedvosmisleno zaključeno da se radi prijavama koje se odnose na konkurs, ali da su prijave kandidata Đerić Vukosave iz Sečnja i Trišić Radovana iz Boke nepotpune.

Prijava kandidata Trišić Radovana je nepotpuna jer nije dostavio dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća i dokument nadležnog organa da mu nisu izrečene mere bezbednosti u skladu sa zakonom kojim se uređuju krivična dela.

Prijava kandidata Đerić Vukosave je nepotpuna jer nije dostavila dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo na poslovima koji su povezani sa poslovima javnog preduzeća.

Uz prijavu kandidata Vilić Milenka iz Sutjeske dostavljeni su svi dokazi koji su u Javnom konkursu traženi, tako da imenovani ispunjava uslove za učestvovanje u postupku ocenjivanja stručne osposobljenosti, znanja i veštine kandidata u skladu sa Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.