Za ozakonjenje na području opštine Sečanj oko 4500 objekata

632

Od stupanja na snagu Zakona o ozakonjenju objekata u novembru 2015. godine, na teritoriji opštine Sečanj je do marta 2017. godine izvršen popis i evidentiranje bespravno izgrađenih objekata na osnovu čega je građevinski inspektor doneo 2534 rešenja o rušenju. Sva rešenja su dostavljena Odeljenju za urbanizam, putnu privredu, stambeno-komunalne poslove, građevinarstvo, opštu upravu, imovinsko-pravne, skupštinske i zajedničke poslove, koje je u opštini Sečanj nadležno za izdavanje rešenja o ozakonjenja. Kako smo saznali od Radomira Kovačevića, rukovodioca ovog odeljenja, do polovine ove godine su formirani predmeti, te je po službenoj dužnosti pokrenut postupak ozakonjenja svih bespravno izgrađenih objekata.

„S obzirom da se pojedinačnim rešenjem o rušenju, u velikom broju slučajeva, nalaže uklanjanje više nezakonito izgrađenih objekata na jednoj građevinskoj parceli, utvrđeno je da na teritoriji opštine Sečanj ima oko 4500 objekata koji su predmet ozakonjenja. Do sada je doneto 186 rešenja o ozakonjenju, odnosno ozakonjeno je ukupno 344 objekta. Dinamika kojom se odvija proces ozakonjenja u našoj opštini, prema podacima kojima raspolažemo, slična je kao i u drugim opštinama iz našeg okruženja.“

U postupaku ozakonjenja, vlasnici bespravno izgrađenih objekata su u obavezi da nadležnom opštinskom organu dostave dokaz o odgovarajućem pravu na građevinskom zemljištu ili objektu; elaborat geodetskih radova, koji je sastavni deo izveštaja o zatečenom stanju objekta, odnosno umesto elaborata geodetskih radova – kopiju plana sa upisanom visinom slemena za objekte koji su provedeni u grafičkoj bazi katastra nepokretnosti. Po utvrđivanju mogućnosti ozakonjenja, vlasnici objekta su u obavezi da plate propisanu taksu za ozakonjenje, objasnio je Kovačević.

Visina takse je utvrđena zakonom i zavisi od klase, površine i namene objekta, kao i načina korišćenja objekta. Tako za porodične stambene objekte i stanove korisne površine do 100 m2 taksa za ozakonjenje iznosi 5.000 dinara; od 100 m2 do 200 m2 iznosi 15.000 dinara; od 200 m2 do 300 m2 iznosi 20.000 dinara, a za objekte ove namene korisne površine preko 300 m2 taksa je 50.000 dinara. Taksa za ozakonjenje pomoćnih i ekonomskih objekata, kao i proizvodnih i skladišnih objekata iznosi 5.000 dinara. Bitno je naglasiti da su od plaćanja takse za ozakonjenje oslobođeni vlasnici nezakonito izgrađenog objekta koji je namenjen za stanovanje podnosioca zahteva i članova njegovog porodičnog domaćinstva, koji je lice sa invaliditetom, samohrani roditelj ili korisnik socijalne pomoći.

Kako saznajemo, služba raspolaže dovoljnim brojem stručnih ljudi za sprovođenje ovog proces. Kao najčešći problemi koji usporavaju proceduru ozakonjenja navode se nerešeni imovinsko-pravni odnosi, dosta staračkih domaćinstava gde živi jedno lice, mnogo kuća u kojima niko ne živi.

Rukovodilac ovog odeljenja u sečanjskoj opštini navodi da će do kraja oktobra sva lica koja su dobila rešenja o rušenju i za koja je u ovoj službi pokrenut postupak ozakonjenja, dobiti obaveštenja sa spiskom potrebne dokumentacije za ozakonjenje, te veruje da će se time povećati odziv građana i pospešiti sam proces.

B. Škrbić – List Zrenjanin

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.