Da li je na pomolu kraj deponijama?

0 389

Izgradnja regionalne deponije u Zrenjaninu čeka završetak eksproprijacije – Procenjena vrednost investicije 2,1 milijarda dinara

otpad

Vlada Srbije donela je sredinom septembra 2016. godine rešenje kojim je utvrđen javni interes za eksproprijaciju u cilju izgradnje regionalne deponije u Zrenjaninu. Za korisnika eksproprijacije određen je grad Zrenjanin koji je sa opštinama Kovačica, Sečanj i Titel još 2006. godine zaključio Sporazum o međuopštinskoj saradnji u oblasti upravljanja čvrstim komunalnim otpadom. Regionu je kasnije pristupila i opština Žitište.

Izradom Regionalnog plana upravljanja otpadom za Zrenjanin, Kovačicu, Sečanj i Titel i Izveštaja o strateškoj proceni njegovog uticaja na životnu sredinu, koji su usvojeni 2011. godine, predložena je lokacija buduće deponije – u blizini postojeće lokalne deponije u Zrenjaninu, jugozapadno od grada.

Tokom 2011. urađena je Prethodna studija opravdanosti i Generalni projekat, a Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina izradila je Koncept i Nacrt plana detaljne regulacije regionalne deponije u Zrenjaninu.

Planom je predviđena izgradnja regionalne deponije sa radnim platoom, reciklažnim centrom i pet kaseta u telu deponije.

Urađena je Studija izvodljivosti sa idejnim projektom i za naredni korak čekamo lokacijsku dozvolu, pošto je ona uslovljena završetkom eksproprijacije koja je u toku – kaže u razgovoru za eKapiju Ana Vujinov iz Odeljenja za urbanizam Grada Zrenjanina i ističe da je u toku priprema tehničke dokumentacije.

Projekat finansira EU

Površina predviđena za kompleks regionalne deponije iznosi 60,99 ha, a opšta je ocena da prostor obuhvaćen Planom detaljne regulacije regionalne deponije Zrenjanin pruža dobre mogućnosti za dalji razvoj sadržaja u funkciji komunalnih delatnosti. Tu je, uz izgradnju Regionalne deponije, planirana i izgradnja objekata za organizovanje zoohigijenske službe i objekata za rad i poslovanje za funkcionisanje delatnosti kompatibilne osnovnoj (odlaganje otpada), tako da je prostor podeljen na tri zone.

Prvu funkcionalnu celinu čine prilazni putevi, platoi i saobraćajnice unutar kompleksa deponije, druga obuhvata sistem objekata i postrojenja za rad i upravljanje deponijom, dok treću celinu predstavlja izgrađeni prostor za deponovanje otpadnog materijala.

Ukupna investiciona vrednost procenjena je na 2,1 milijardu dinara (2.108.420.200,00), dok je za mašine i vozila potrebno obezbediti još 80 miliona dinara (80.090.000,00).

Projekat će finansirati Evropska unija, kroz grant za koji se pripremamo u dogovoru sa Vladom Srbije i nadležnim ministarstvom – objašnjava Ana Vujinov i navodi da je osnovna funkcija izgradnje regionalne deponije rešavanje problema sakupljanja, tretmana i odlaganja čvrstog komunalnog otpada za region Zrenjanin.

Eksploatacioni vek deponije 30 godina

Osnovni podatak za projektovanje sanitarne deponije predstavlja količina otpada koji se generiše na teritoriji regiona, odnosno projekcija količina otpada za vremenski period eksploatacije. Planirana količina otpada za ovaj region za 2045. godinu iznosi 137.946 tona, a za potreban vek trajanja deponije od 30 godina i s obzirom na površinu tela deponije, generalnim projektom je usvojena visina deponovanja u pet slojeva smeća od po dva metra, sa prekrivenim materijalom svakog sloja od 20 cm.

Inače, telo deponije podeljeno je u pet faza izvođenja, tako da svaka traje oko šest godina.

Planom detaljne regulacije regionalne deponije u Zrenjaninu uspostavlja se potpuno nov sistem upravljanja otpadom, koji se zasniva na smernicama Strategije upravljanje otpadom Republike Srbije, Zakonu o upravljanju otpadom, evropskim standardima i zakonskim merama koje određuju ovu oblast. Takođe se definiše optimalni sistem za upravljanje otpadom u regionu, što uključuje i mogući izbor privatnog partnera, a potencira se i orijentacija na ekološki čiste tehnologije.

Izvor: eKapija – M.A.

 

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana