Još 100.000 € za bolnicu

0 418

Gospo?a Marija Tereza Leta, rukovodilac Crvenog krsta za Balkan je sa svojim saradnicima i predstavnicima Crvenog krsta Italije ponovo posetila bolnicu u Jaši Tomi?u. Cilj posete je druga po redu donacija za rekonstrukciju odre?enog paviljona kako bi se vratio prvobitan sjaj same bolnice, a samim tim i njena funkcija. Tim gospo?e Lete je sa?injen od tehni?ke službe i inženjera koji su detaljno pregledali i snimili paviljone kako bi se što lakše i kvalitetnije odlu?ili koji ?e paviljon biti rekonstruisan. Za ovu namenu su obezbedili donaciju od 100.000 evra. Samo podse?anja radi, prva nov?ana donacija je bila u iznosu od 90.000 evra, a o broju i koli?ini robne pomo?i da i ne govorimo.
Goste, ustvari velike prijatelje bolnice u Jaši Tomi?u je do?ekalo osoblje bolnice na ?elu sa na?elnicom, dr Milicom Petrov i direktorom plu?ne bolnice „Dr Vasa Savi?“ iz Zrenjanina, dr. Milošem Vukmirovi?em. Ispred lokalne samouprave bili su prisutni: zamenik predsednika Opštine Se?anj, gospo?a Dušica Karaben?, šef budžeta, gospodin Zubac Novak i referent za odnose s javnoš?u u opštini Se?anj, gospodin Marko Ivaniševi? i gospodin Slobodan Mandi?.

[url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia01.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia01tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia02.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia02tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia03.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia03tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia04.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia04tn.jpg[/img][/url]
[url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia05.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia05tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia06.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia06tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia07.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia07tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia08.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia08tn.jpg[/img][/url]
[url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia09.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia09tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia10.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia10tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia11.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia11tn.jpg[/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia12.jpg][img]https://www.jasatomic.org/23022006/ckitalia12tn.jpg[/img][/url]

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana