Predavanje za lovce održano u Neuzini

0 1.848

U organizaciji lovačkog udruženja „Gornji Tamiš“ Boka u prostorijama lovačkog društva „Jastreb“ Neuzina u Neuzini u nedelju 02. februara za lovce i lovne radnike sa teritorije opštine Sečanj organizovano je edukativno predavanje po sledećim temama: „Održivo gazdovanje u lovištu populacijom zeca i fazana“, „Uticaj predatora na populaciju plemenite divljači i značaj suzbijanja predatora“ i „Potencijali srednjebanatskog lovnog područja za razvoj lovnog turizma“.
Predavanje po navedenim temama realizovao je redovni profesor Ristić dr Zoran sa departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Profesor Ristić je šef katedre za lovni turizam na pomenutom fakultetu i istaknuti lovni radnik sa višedecenijskim radnim iskustvom u lovstvu. Imenovani je objavio veliki broj knjiga i naučnih radova iz oblasti lovstva i lovnog turizma, kao i knjiga i udžbenika za lovne radnike i studente.
U uvodnom obraćanju predsednik Lovačkog društva „Jastreb“ Neuzina Trifunov Dalibor pozdravio je prisutne lovce i lovne radnike i objasnio značaj redovne edukacije lovaca sa stanovišta efikasnog odgovora na aktuelne probleme sa kojima se lovačke organizacije u prethodnim godinama susreću i održivog gazdovanja lovištima.
Predavanje po navedenim temama bilo je veoma interesantno i zaokupilo je pažnju prisutnih. U toku predavanja profesor Ristić je izneo analitički osvrt na aktuelno stanje u lovištima i komparativne podatke sa stanjem u lovstvu i prihodima koji se ostvaruju u lovnom turizmu sa zemljama u okruženju, posebno u Mađarskoj, Hrvatskoj, Republici Češkoj i Slovačkoj, koji su veoma impozantni.
Poseban akcenat na predavanju bio je dat na veliku ekspanziju predatora u poslednje vreme, posebno polulacije šakala i lisica i štete koju uzrokuju na plemenitoj divljači, posebno populaciji zeca i srnećoj i jelenskoj divljači, kao i merama koje lovačka udruženja moraju da preduzimaju u cilju smanjenja broja predatora.
Na kraju predavanja u slobodnoj diskusiji učesnika razmenjeni su stavovi i iskustva iz dosadašnje prakse i definisani su predlozi i mere za unapređenje stanja u lovstvu.
Prema rečima Dalibora Trifunova, u narednom periodu u lovištu „Tamiš-Brzava“ realizovaće se brojne obavezne radne akcije lovaca, od kojih je pored zimske prihrane divljači posebno istakao prolećno brojanje divljači.
Ovom prilikom sa profesorom Ristićem dogovoreno je učešće studenata departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na predstojećim obaveznim akcijama u lovnom reviru „Jastreb“ Neuzina, u cilju sticanja potrebne prakse i upoznavanja sa atraktivnim lovnim terenima.
Profesor Ristić se na kraju današnje aktivnosti zahvalio domaćinu na srdačnom prijemu i gostoprimstvu, obećavši nastavak uspešne saradnje sa Lovačkim udruženjem „Gornji Tamiš“ Boka“.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana