Proglašena lista STRANKA RUSA SRBIJE

0 2.758

Opštinska izborna komisija opštine Sečanj, na sednici održanoj 03.06.2020. godine, donela je Rešenje o proglašenju Izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Sečanj pod nazivom STRANKA RUSA SRBIJE za izbor odbornika u Skupštini opštine Sečanj, dana 03.06.2020. godine.

Opštinska Izborna komisija opštine Sečanj je utvrdila da je ovlašćeno lice STRANKA RUSA SRBIJE u skladu sa zakonom podnelo blagovremeno i uredno Izbornu listu sa 9 kandidata za odbornike Skupštine opštine Sečanj na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine.

Utvrđeno je da je uz Izbornu listu priložena sva zakonom propisana dokumentacija i da je pravno valjana, kao i da Izborna lista ispunjava uslove iz člana 18. stav 1. i 2. i člana 20. stav 3. Zakoma o lokalnim izborima, u pogledu broja kandidata na Izbornoj listi i zastupljenosti manje zastupljenog pola na Izbornoj listi.

Uz Izbornu listu je u skladu sa članom 18. stav 2. Zakona o lokalnim izborima, podneto ukupno 207 pravno valjanih overenih izjava birača da podržavaju Izbornu listu.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana