Pretraga po oznaci

emigranti

JAŠINSKA RJABINUŠKA

Traganje za izgubljenom srećom „Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način.” Ovom rečenicom je Lav Nikolajevič Tolstoj započeo svoj roman Ana Karenjina. Nakon upornog vraćanja ovoj rečenici…

Vrli novi svet

Jedna od  centralnih tema civilizacije u 21. veku, po velikom američkom geopolitičaru Džordž Fridmenu (George Friedman) opisanu u delu “THE NEXT 100 YEARS“ predstavlja značaj kretanja brojnosti stanovništva određene države, društva, regije…