Biro “Geometar” – rešenje za vas!

0 2.152

Biro “Geometar” iz Zrenjanina nudi svoje usluge i to jeftinije, a lakše i brže rešavanje vaših problema vezanih za legalizaciju objekata u Jaši Tomiću.
geometar
Upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole – regulisan je ovim (posebnim) zakonom, a vlasnici tih (bespravno izgrađenih objekata, odnosno delova objekata) mogu upisati svoje pravo po POJEDNOSTAVLJENOJ PROCEDURI.
U „Sl. glasniku RS“, br. 25/2013, od 15.03.2013 objavljen je Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole (u daljem tekstu: Zakon), koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2013. godini, 15. marta 2013. godine. Zakon je STUPIO NA SNAGU – 16. marta 2013. godine, a VAŽI DO 31. decembra 2014. godine,odnosno, odobren je produzetak roka do kraja aprila 2015 god.
Ovim zakonom uređuju se posebni uslovi za upis prava svojine na objektima, odnosno delovima objekata koji su izgrađeni bez građevinske dozvole do 11. septembra 2009. godine, odnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole (u daljem tekstu: bespravno izgrađeni objekti), kao i na građevinskom zemljištu na kome je objekat izgrađen, odnosno na građevinskom zemljištu ispod objekta.

OBJEKTI na koje se odnosi Zakon:

• Porodični stambeni objekti do 300 m2 neto korisne površine,
• Stanovi u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200 m2 neto korisne površine,
• Poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100 m2,
• Garaže do 30 m2,
• Vikend kuće (kuće za odmor) do 200 m2,
• Objekti za obavljanje zanatske delatnosti do 100 m2,
• Pomoćni i ekonomski objekti.

Izuzetno, na ove objekte (na upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima) i pod propisanim uslovima u pogledu pribavljanja saglasnosti i drugih dokaza – primenjivaće se odredbe zakona kojima je uređen postupak legalizacije.
Organ nadležan za poslove urbanizma, na zahtev Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: organ nadležan za upis prava svojine), u roku od 15 dana – od dana dostavljanja zahteva, utvrđuje da li se zahtev za upis prava svojine odnosi na objekte na koje se ne primenjuju odredbe Zakona (član 2. st. 3. i 5. Zakona) i o tome pismeno obaveštava podnosioca zahteva.
Zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi se organu nadležnom za upis prava svojine(katastar) na čijoj teritoriji se nalazi bespravno izgrađeni objekat. Uz zahtev za upis prava svojine, prilažu se i odgovarajući (zakonom propisani) dokazi.

Upis prava svojine na objektu koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije, pod uslovima propisanim Zakonom i pravilnikom, vrši se i kada se zapisnikom o izvršenom uviđaju utvrdi da je objekat završen i da se objekat ili deo objekta koristi za stanovanje, odnosno za obavljanje delatnosti, odnosno za smeštaj vozila,

Vreme izgradnje objekta
Upis prava svojine na objektu vrši se ako je taj objekat, odnosno deo objekta izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije do 11. septembra 2009. godine.
Organ nadležan za upis prava svojine utvrđuje vreme izgradnje objekta na osnovu dokaza propisanih Zakonom, kao i uz izvođenje dokaza propisanih zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak.
Za objekte koji nisu geodetski snimljeni dostavlja se dokumentacija u skladu sa članom 8. Zakona, koju izrađuje registrovani izvođač radova geodetske struke, a koju čini: geodetski snimak objekta sa Zakonom propisanom sadržinom zapisnik o izvršenom uviđaju i po potrebi specifikacijom posebnih delova objekta po etažama.

Zapisnik o uviđaju
Zapisnik o izvršenom uviđaju, u skladu sa Zakonom, prilaže se uz zahtev za upis prava svojine na objektu koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije.
Zapisnik o izvršenom uviđaju naročito sadrži predmet uviđaja, datum uviđaja, podatke o prisutnim licima i njihove potpise, tok i sadržaj izvršenih radnji u postupku uviđaja, kao i eventualne primedbe prisutnih lica i izvršioca uviđaja.
Zapisnik o izvršenom uviđaju sačinjava registrovani izvođač radova geodetske struke sa odgovarajućom licencom.

Specifikacija posebnih delova objekta
Specifikacija posebnih delova objekta po etažama,( Zgrade za kolektivno stanovanje i ostali objekti sa prostorijama posbnih fizickih celina) dostavlja se uz zahtev za upis prava svojine, za objekte koji nisu snimljeni.
Specifikacija posebnih fizičkih delova objekta sadrži sve podatke o tim posebnim delovima koji se mogu upisati u odgovarajući list nepokretnosti, a naročito namenu (stan, poslovni prostor ili garaža odn. garažno mesto), broj, površinu, sobnost (strukturu), nivo (sprat) na kojem se nalazi, kao i položaj u okviru objekta.
Specifikaciju posebnih delova objekta izrađuje geodetska organizacija koja ispunjava uslove u skladu sa zakonom.

Zahtev
Zahtev za upis prava svojine na objektu, odnosno delu objekta koji je izgrađen bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđene tehničke dokumentacije, kao i objekta koji se koristi bez upotrebne dozvole podnosi se organu nadležnom za upis prava svojine na području na kome se objekat nalazi.
Uz zahtev za upis prava svojine prilaže se dokumentacija, odnosno dokazi propisani Zakonom i pravilnikom. Geodetskoj organizaciji se potpisuje Prijava radova i Zahtev za provođenje promena na osnovu koga se u nadležnom katastru otvara predmet.

Potrebna dokumentacija :

1. Odluka o odobravanju useljenja u novoizgradjeni objekat izdat od opstine Secanj -izdat na ime podnosioca zahteva za legalizaciju. (fotokopija)
2. Fotokopija resenja o porezu
3. Racuni od JKP Secanj ,racuni od telefonskog prikljucka ili,racuni od Elektrovojvodine za utrosak el.energije.

Biro Geometar Zrenjanin
Trg Slobode br. 5
PIB :105674580
Kontakt tel.: 023 511 796
Radmila Strehak: 063/739 21 58

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana