Javni poziv za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u 2019. godini

0 957

Na osnovu „Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Sečanj za 2019. godinu predsednik opštine Sečanj raspisuje JAVNI POZIV za prijavljivanje poljoprivrednih gazdinstava zainteresovanih za sufinansiranje kamata za kratkoročne kredite za nabavku obrtnih sredstava u 2019. godini
1. Javni poziv se upućuje registrovanim poljoprivrednim proizvođačima sa teritorije opštine Sečanj (u daljem tekstu: Opština), koji su zainteresovani da podnose prijave za poljoprivredne kredite za nabavku obrtnih sredstava na period od 12 meseci. Ukupna sredstva kojima će Opština subvencionisati naknadu i kamatu za dodeljene kredite za ovu namenu iznose 1.200.000,00 dinara i obezbeđena su u budžetu Opštine.
2. Uslovi koje poljoprivredni proizvođači treba da ispune:
– da imaju registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom,
– da imaju prebivalište i proizvodnju na teritoriji Opštine.
Iznos kredita odobrava poslovna banka podnosiocu zahteva u minimalnom iznosu od 100.000 dinara i maksimalnom iznosu od 300.000 dinara sa rokom isplate 12 meseci.
Banka sa kojom je Opština zaključila Sporazum je banka Intesa AD Beograd, Novi Beograd, Milentija Popovića 76 i banka Direktna Banka ad Kragujevac, sa sedištem u Kragujevcu, ul. Bulevar kraljice Marije br. 54B, ulaz 54N. Podnosiocu kredita (korisniku kredita) mogu odobriti samo jedan kredit.
Poljoprivredni proizvođač, odnosno korisnik kredita je obavezan da sredstva kredita koristi isključivo za kupovinu obrtnih sredstava (seme, sadni materijal, mineralna đubriva, zaštitna sredstva, gorivo, hrana za životinje…).
U slučaju potrebe, od podnosioca zahteva može se tražiti dodatna dokumentacija.
Zahtevi koji nisu sačinjeni u skladu sa ovim javnim pozivom neće se razmatrati.
Rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je do utroška sredstava a najkasnije do 20.12.2019. godine. uslovi i kreditna sposobnost klijenata se određuju prema poslovnoj politici banke.
Konačnu pojedinačnu odluku o odobrenju kreditnog zahteva donosi nadležno telo banke u skladu sa poslovnom politikom.
Kreditni zahtevi se podnose lično u banci Intesa u Zrenjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića bb, ili u banci Direktna Banka u Zrenjaninu, ulica Kralja Aleksandra I Karađorđevića 20.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Sečanj – poslovi iz oblasti poljoprivrede i vodoprivrede, telefon: 023/3841-111.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana