KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA HA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2019. GODINI

0 893

Konkursom se uređuju uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava za sufinansiranje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Sečanj za 2019. godinu:
• Podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze, 800.000,00 dinara.
• Nabavka opreme za pčelarstvo, 1.000.000,00 dinara.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za:
1. podizanje novih ili obnavljanje postojećih (krčenje i podizanje) višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze;
2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice, električna centrifuga, manuelna centrifuga, stresač pčela, električni otklapač saća, kada za otklapanje saća, sto za otklapanje saća, stalak za otklapanje saća, električna pumpa za pretakanje meda, pneumatska punilica za med, ručna dozerica za med, mešalica za kristalizirani med, automatski sto za pakovanje meda, sakupljač polena (ugrađen u podnjaču), kanta za med (od inoksa i plastične mase – PP ili PET), cisterna za čuvanje meda, topionik voska sa presom, topionik voska za cele ramove, električni dekristalizator meda, duplikator – homogenizator s mešalicom i reduktorom, matične rešetke, pčelarska vaga (150 kg), linija za punjenje i pakovanje meda, linija za proizvodnju pčelinje hrane/pogača, mlin čekićar za mlevenje šećera, pčelarska CMC vaga, motorni izduvač za pčele i sušara za polen.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po Konkursu u 2019. godini iznosi 1.800.000,00 rsd. Bespovratna sredstva se utvrđuju u iznosu do 80% od vrednosti investicije (bez PDV-a), a maksimalno do 100.000,00 dinara po investiciji/korisniku.
Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice – nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji opštine Sečanj.

KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA HA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2019. GODINI

PRAVILNIK O DODELI SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U FIZIČKU IMOVINU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2019. GODINI

OBRAZAC PRIJAVE

IZJAVA

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana