Stalna arheološka postavka u Sečnju

0 978

Projekat Stalne arheološke postavke Sečanj realizovan je uz pomoć sredstava Ministarstva za kulturu Republike Srbije, i saradnje Obrazovnog kulturnog centra Sečanj i Narodnog Muzeja Zrenjanin. Autor stalne arheološke postavke u Sečnju je Snežana Marinković, arheolog – muzejski savetnik.
Arheološka istraživanja na prostoru Sečnja pružila su najstarije materijalne dokaze o određenim kulturama iz davne prošlosti. Veći broj arheoloških lokaliteta otkriven je prilikom građevinskih radova i rekognosciranjem. Arheološka nalazišta koja se prostiru od Selišta do Janjinog budžaka nizvodno Tamišom u pravcu Boke, Govedarova humka na desnoj obali Tamiša u blizini sela Šurjan, Grešari, Modoš, Kertes otkrio je davno zaljubljenik arheologije dr. Borislav Jankulov istoričar iz Pančeva. U okolini Sečnja na obali Tamiša, otkriveno je nekoliko značajnih i dragocenih nalazišta na kojima su vršena zaštitna arheološka iskopavanja. Na ciglani Radovanov nađene su tri Ostave Sečanj I, II, III (poklonjene Narodnom muzeju Zrenjanin 1957. godine) i keramički nalazi koji se datuju u pozno bronzano doba. Prilikom izgradnje fabrike alatnih mašina pronađeni su brojni fragmenti keramike iz perioda srednjeg veka. Vredan lokalitet predstavlja i otkrivena srednjovekovna nekropola u Ataru C, koja se na osnovu nalaza datuje u XI prva polovina XIII veka.
Otkriveni i istraženi lokaliteti, na ovom prostoru, tragovi materijalnih ostataka, govore o formiranju materijalnih i duhovnih tvorevina stanovnika od neolita do srednjeg veka.
Bogatstvo arheoloških lokaliteta u široj okolini Sečnja iziskivalo je postavljanje arheološke stalne postavke, u manjem obimu, čija je svrha edukacija omladine i stanovništva sa prošlošću svog kraja.
Iz fonda Narodnog muzeja Zrenjanin izdvojen je manji deo nalaza (oko 50 eksponata) sa lokaliteta ciglana Radovanov ostave I,II,III ( narukvice, ogrlice, nanogvice, dugmeta) i urne kao i fragmenti posuda sa nalazišta (Fabrika alatnih mašina i Atar C). Postavku dopunjuju panoi sa fotografijama celokupnog arheološkog materijala koji se nalazi u Narodnom muzeju Zrenjanin i koji ovim putem sa izloženim predmetima prezentuje kulturno blago Sečnja.
Izdvaja se slučajni nalaz iz okoline Sečnja, bronzana figura aplikacija – Raspeće, XII – XIII vek, prelaz romanike u gotiku. U plitkom reljefu predstavljen je Hrist horizontalno ispruženih ruku (nedostaju šake), na glavi trokraka kruna linerano ukrašena. Detalji na licu su shematizovani, oko bedara kratka periozma (draperija) sa stlizovanim naborima, delovi nogu nedostaju. Stlizacija Hristovog lica ima odlike romaničke skulpture, dok je kruna modelovana u gotičkom duhu. Detalj aplikacije (figura) je inspirisala akademskog vajara Miodraga Rogana koji figuru izliva na ulazu u Sečanj, veličine 10 x 6 m.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana