Pretraga po oznaci

Aleksa Šantić

Mala škola velikih đaka

Osnovna škola „Aleksa Šantić“ u Sečnju broji samo 141 đaka, raspoređenih u devet odeljenja. Dece je, nažalost, u seoskim školama sve manje,  pa ni škola „Aleksa Šantić“ nije izuzetak. Ipak, godine su podvrdile da je u ovoj školi rad sa…