Zamena zdravstvenih knjižica

0 2.113

kartica-RFZO prednja stranaZakonom o zdravstvenom osiguranju definisano je da osigurana lica pravo na zdravstvenu zaštitu o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju na osnovu overene zdravstvene knjižice, odnosno kartice zdravstvenog osiguranja. Rok za zamenu zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja je 31.12.2016. godine.
Republički fond za zdravstveno osiguranje započeo je Projekat zamene zdravstvenih knjižica karticama zdravstvenog osiguranja i u toku je podnošenje zahteva za izdavanje KZO u svim filijalama i ispostavama Republičkog fonda.
Izdavanje zdravstvenih kartica, odnosno zamena postojećih zdravstvenih knjižica, obavlja se u nadležnoj filijali/ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Procedura za izdavanje kartice slična je kao i za izdavanje zdravstvene knjižice.
Osiguranik, na osnovu lične karte, u matičnoj filijali/ispostavi dobija obrazac KZO-P1, potpisuje ga (čime potvrđuje ispravnost i tačnost podataka), nakon čega matična filijala/ispostava šalje zahtev za izradu nove KZO. Ukoliko osiguranik poseduje zdravstvenu knjižicu, ista će mukartica-RFZO zadnja strana važiti dok mu se ne uruči nova KZO. Ukoliko osiguranik ne poseduje zdravstvenu knjižicu, odnosno novu KZO, a ima pravo na overenu ispravu zdravstvenog osiguranja, izdaje mu se Potvrda koja važi sve do uručivanja nove KZO, a najdalje mesec dana od dana podnošenja zahteva za KZO. Ukoliko se radi o pojedinačnom zahtevu za izdavanje nove KZO, osiguranik ne podnosi poseban zahtev.
Fizička i pravna lica koja podnose zahtev za izdavanje zdravstvene kartice dužna su da uplate sredstva u visini od 400,00 dinara. Navedeni iznos utvrđen je Odlukom o visini troškova za izdavanje zdravstvene kartice („Sl.glasnik RS“ br.131/14).
Pravna lica, uz dokaz o uplati dostavljaju i spisak zaposlenih i članova porodice za koje je izvršena uplata za izdavanje kartice zdravstvenog osiguranja.
Za fizička lica (osiguranici i članovi porodice) poziv na broj se dobija na osnovu šifre opštine matične filijale odnosno ispostave a za opštinu Sečanj je 51-242.

uplatnica_kzo1

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana