Rad i poruke Pašnjačkog odbora

0 941

Savet MZ Jasa TomicSаvet Mesne zаjednice Jaša Tomić je po Statutu mesne zajednice Jaša Tomić predstаvničko telo Mesne zаjednice koje obаvljа, između ostalih navedenih i sledeće poslove i zаdаtke, pa jedna od nabrojanih podtačaka je da obrаzuje komisije, mirovnа većа, odbore i drugа rаdnа telа rаdi zаdovoljаvаnjа zаjedničkih potrebа grаđаnа u sklаdu sа Zаkonom i Odlukom o mesnim zаjednicаmа. Jedna od tih je i Pašnjački odbor, koji kao takav ne može da ima svoj račun, a u ime Saveta stara se i daje predloge rešenja za striktno određeni deo kao što su pašnjaci, organizovanje čuvanje stoke, obezbeđivanje vode za napajanje istih itd. Savet mesne zajednice imenuje članove Pašnjačkog odbora dok sami članovi između sebe biraju predsednika.
Sаvet Mesne zаjednice Jaša Tomić može dа obrаzuje određenа stаlnа ili povremenа rаdnа telа, komisije, odbore, mirovnа većа u cilju pripreme, rаzmаtrаnjа i rešаvаnjа nekih pitаnjа iz nаdležnosti Sаvetа. Sаvet Mesne zаjednice odrediće broj, strukturu, nаdležnost, mаndаt i drugа pitаnjа.

Ovo su samo izvučeni delovi Statuta mesne zajednice koji se delom odnose i na Pašnjački odbor iz razloga da bude jasnije ko, šta, kako i koliko radi.
Inače, rad mesne zajednice, pa i Pašnjačkog odbora je javan. Zapisnici sa sastanka se prosleđuju mesnoj zajednici. Jedan od zapisnika Pašnjačkog odbora koji je održan 22. januara 2015. godine dao nam je Branko Novaković, predsednik Saveta mesne zajednice u nameri da informiše građane kako i na koji način radi Pašnjački odbor mesne zajednice Jaša Tomić.

Na sastanku je usvojen dnevni red sa pet tačaka, a zanimljivo je da su najviše vremena i rasprave članovi vodili pod četvrtom tačkom “Razno” koja velikim delom nije imala nikakve veze niti je u skladu sa obavezama i poslovanjem odbora. U delovima zapisnika jasno iznešeno da pojedini članovi neizmiruju svoje obaveze, čak javno govore da neke neće ni poštovati, pa se pitamo kakvu poruku šalju građanima mesne zajednice Jaša Tomić. No, pozdravljamo predloge i inicijativu pojedinih članova odbora u želji da se poboljša rad Saveta i mesne zajednice, kao i da se pronađu i procesuiraju svi oni u koje sumnjaju da su svojim delovanjem prekršili Zakone Republike Srbije.

Kompletan zapisnik Pašnjačkog odbora Saveta mesne zajednice Jaša Tomić možete pročitati ili preuzeti klikom na donju sliku.

Jaša Tomić - okolina

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana