Pretraga po oznaci

DIS

DIS donelo odluku

Društvo za informatiku Srbije na osnovu Člana 14/a i Člana 15 Statuta Društva dodelilo je P L A K E T E Društva za izvanredne doprinose u razvoju informatike u 2005. godini. Žiri je radio u sastavu: Nikola Marković, Dragan Ilić, Radmila