JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA DODELU PAKETA HRANE ZA NAJUGROŽENIJE PORODICE IZBEGLICA I INTERNO RASELJENIH LICA KOJA ŽIVE NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ

0 767

Komisija za izbor korisnika pomoći izbeglicama i interno raseljenim kroz dodelu paketa hrane objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodelu paketa hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji opštine Sečanj
Pravo na pomoć mogu da ostvare porodice izbeglica sa prijavljenim boravištem na teritoriji opštine Sečanj.
Pravo na Pomoć mogu da ostvare porodična domaćinstva izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem u opštini Sečanj, bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima tj. da su ukupni prihodi porodice manji ili do 50% prosečne neto plate na nivou Republike Srbije po članu porodičnog domaćinstva, prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku.
Pored uslova iz stava 1. ovog člana, potrebno je i da podnosilac prijave ili članovi njegovog porodičnog domaćinstva ispune i jedan od sledećih uslova:
• jednoroditeljska domaćinstva sa detetom/decom do navršenih 18 godina života ili studentom/studentima do navršenih 26 godina života na redovnom školovanju;
• tročlano i višečlano porodično domaćinstvo sa detetom/decom do navršenih 18 godina života;
• domaćinstva sa licem kojem je utvrđen smanjen ili potpuni gubitak radne sposobnosti ili telesno oštećenje (80% i više procenata invaliditeta);
• porodična domaćinstva sa članom porodice sa teškim oboljenjem i to: maligna oboljenja, bronhijalna i srčana astma, teška opstrukcija oboljenja pluća, aktivna tuberkuloza, infarkt srca, dekompenzovana srčana oboljenja, transplantacija srca, cerebralno vaskularni insult, epilepsija, teže duševne bolesti, progresivno nervno mišićne bolesti, pareze i paralize, hemofilija, insulin zavisni dijabetes, hronične bubrežne insuficijencije na dijalizama, sistemske autoimune bolesti, osteomelitisi, HO infekcije i druga teška oboljenja, deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju itd.;
• porodice sa više generacija, sa jednim ili više članova preko 60 godina;
• domaćinstvo starijih lica (žene preko 60 i muškarci preko 65 godina života);
• jednočlana porodična domaćinstva sa licem preko 60 godina života i
• porodice sa žrtvom seksualnog/porodičnog nasilja.
Pravo na pomoć imaju svi podnosioci prijave pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenih Pravilnikom o uslovima i kriterijumima na realizaciji Pomoći za nabavku hrane za najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja žive na teritoriji opštine Sečanj.
Dokument za preuzimanje:
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA
PRIJAVA

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.