JKP Sečanj – Kako zaštititi vodomer?

0 471

U periodu smo godine kada nastupaju niske spoljne temperature, što može dovesti do smrzavanja i ozbiljnih oštećenja mernih uređaja i unutrašnjih vodovodnih instalacija ukoliko se isti ne zaštite pravovremeno i na odgovarajući način. Iz tih razloga potrebno je pre svega toplotno izolovati vodomere, postaviti u šahte neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor ili slama preko vodomera, a bitno je napomenuti da zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu. Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima.
Takođe dvorišne česme bi trebalo isključiti, a posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode pa je potrebno zatvoriti ventil i ispustiti vodu iz instalacija kao i zaštiti vodomere kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi.
Podsećamo da su korisnici u obavezi da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove zamene vodomera ukoliko dođe do pucanja istog usled smrzavanja.
JKP „SEČANJ“ SEČANJ

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana