ODRŽANA 4. SEDNICA SKUPŠTINE OPŠTINE SEČANJ

0 1.109

Danas, 19. septembra 2022. godine održana 4. Redovna sednica Skupštine opštine Sečanj na kojoj je od 23 prisustvovao 21 odbornik.
Pre početka rada minutom ćutanja odana pošta preminulom bivšem odborniku Milanu Kordiću.
Zapisnik sa prethodne sednice usvojen većinom glasova. Dragana Marton predsednica Skupštine obavestila je odbornike da je dobila predlog o formiranju nove odborničke grupe a članovi su Marko Marković odbornik Srpske radikalne stranke kao šef odborničke grupe i Marina Mudrinić kao samostalni odbornik.
Sednici prisustvovao i Nebojša Meljanac predsednik opštine Sečanj sa svojim saradnicima.
DNEVNI RED
1. Predlog Dopune Rešenja o davanju ovlašćena lekarima Doma zdravlja Sečanj za pružanje usluga mrtvozornika.
2. Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana (LAP-a) za unapređenje položaja migranata na teritoriji opštine Sečanj za period 2022-2025.g.
3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o vodovodu i kanalizaciji.
4. Predlog Rešenja o stavljanju van snage Rešenja Skupštine opštine Sečanj br. 02-4/93-1 od dana 21.04.1993. godine u delu koji se odnosi na katastarsku parcelu br. 4650/1 KO Jaša Tomić.
5. Razmatranje Informacija o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima buceta opštine Sečanj za period od 01.01.2022. godine do 30.06.2022. godine.
6. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u Centru za socijalni rad opštine Sečanj.
7. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za budžet i finansije.
8. Predlog Rešenja o imenovanju Komisije za dodeljivanje „Nagrade opštine Sečanj“.
9. Predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora JKP Sečanj.
10. Predlog Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Sečanj“ Sečanj.
11. Odbornička pitanja.
Sve tačke dnevnog reda usvojene većinom glasova.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana