Predstavljanje knjige: Jasna Jovanov, Dragan Aleksić – Likovne kritike

985

Izdavači: Narodna biblioteka Srbije, Beograd; Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Novi Sad 2017.

Predstavljanje zbirke likovnih kritika Dragana Aleksića, koju je priredila Jasna Jovanov, održaće se u Narodnoj biblioteci Srbije u četvrtak, 15. novembra u 19 sati. O knjizi će govoriti jedan od recenzenata, Igor Borozan, te Jasmina Jakšić Subić, Mileta Prodanović, Vladimir Dimovski i autorka. Publika će takođe možći da vidi insert iz TV filma Poslednja dadaistička predstava,  snimljenom 1992., po scenariju Jasne Jovanov, u režiji Aleksandra Davića.

Likovno-kritička aktivnost avangardiste, pesnika, novinara, kritičara i filmofila Dragana Aleksića, predstavlja izuzetno značajnu oblast  delovanja, ne samo za Aleksića kao autora, već i za celokupnu srpsku međuratnu likovnu scenu i njeno današnje tumačenje. Rad na prikupljanju i vrednovanju Aleksićevih likovnih kritika trajao je dugi niz godina, od perioda kada je autorka Jasna Jovanov započela  istraživački rad o Draganu Aleksiću i dadaizmu na jugoslovenskim prostorima, u okviru učešća u realizaciji dadaističke enciklopedije  Crisis and the Arts: The History of Dada. The Eastern Orbit: Russia, Georgia, Ukraine, Central Europe and Japan, Vol. IV (General Editor Stephen C.Foster) New York: G.K. Hall& Comp. Publishers objavljene 1998., a potom i studije Demistifikacija aporkifa – Dadaizam na jugoslovenskim prostorima (1920-1922) iz 1999. godine i mnogih drugih tekstova koji su usledili. Za knjigu Dragan Aleksić – Likovne kritike, Jasna Jovanov je 2018. godine dobila Nagradu „Pavle Vasić“.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.