Pretraga po oznaci

digitalizacija

Digitalizacija u poljoprivredi

Primena savremenih informaciono komunikacionih tehnologija u cilju edukacije i praćenja rada poljoprivredne proizvodnje. Firma YuTeam Software u saradnji sa Privrednom komorom Srbije – Regionalnom privrednom komorom Srednjebanatskog…

Osnovan katastar za Sečanj

Republički geodetski zavod (RGZ) osnovao je katastar nepokretnosti na teritoriji opštine Sečanj, čime je prestao da važi katastar zemljišta i zemljišna knjiga. Sečanj se prostire na 52.272 hektara, ima 10 katastarskih opština i ukupno…