Pretraga po oznaci

dnevnik

Много буке о туберкулози, док канцер хара

ЗРЕ­ЊА­НИН: Над­ле­жни у Плућ­ној бол­ни­ци „Др Ва­са Са­вић” у Зре­ња­ни­ну по­ру­чи­ли су да не­ма ни­ка­квог раз­ло­га за ши­ре­ње па­ни­ке, јер у сред­њем Ба­на­ту не­ма епи­де­ми­је ту­бер­ку­ло­зе.  Ре­а­гу­ју­ћи на вест да је у…