Agencija za lovni turizam „Wild Banat“ Sečanj

0 2.325

U toku meseca oktobra 2019. godine i zvanično je otpočela sa radom Agencija za lovni turizam Wild Banat sa sedištem na adresi Partizanski put 17 u Sečnju. Agencija za lovni turizam Wild Banat jedna je od prvih agencija ovog tipa registrovana na teritoriji opštine Sečanj. Prema izjavi njenog vlasnika Drage Janjuševića, agencija je osnovana sa ciljem promovisanja potencijala lovnog područja srednjeg Banata, ali i ostalih lovnih područja u Republici Srbiji. Takođe, bavi se i pružanjem lovno-turističkih usluga gostima iz zemlje i inostranstva, kao i promocijama ruralnog i eko turizma na prostoru Vojvodine.

Sa sajma preduzetništva u Zrenjaninu, uspostavljanje saradnje agencije Wild Banat sa Unijom poslodavaca Zrenjanina

Često nismo svesni lepote koju nam je priroda ovog podneblja podarila, lepote koja je tu pored nas, a koju često ne primećujemo. Nisu brojna lovna područja koja su kao naša bogata čistim i nezagađenim vodotokovima, ispresecanim brojnim kanalima i močvarama, prirodnim remizama sa bogatom florom i faunom. To su vrednosti aktivnog vikend odmora koji priželjkuju današnji turisti, lovci, sportski ribolovci, biciklisti ili druge kategorije turista.
Kako se došlo na ideju da se napravi ovakav poslovni iskorak i otpočne sa lovnoturističkom delatnošću, u kratkim crtama objasnio nam je vlasnik agencije:

Lov fazana iz slobodne prirode u lovnom reviru LD “Jastreb“ Neuzina

– Podstaknuti nedavno realizovanim IPA INTERREG projektom prekogranične saradnje Republike Srbije i Rumunije, koji je za cilj imao promociju i razvoj eko i ruralnog turizma u priobalju reke Tamiš, pod nazivom „Eko Tamiš – novi turistički proizvod“ i vodeći se činjenicama da su u ovaj kraj Banata svojevremeno rado dolazili lovni turisti iz zemalja EU i da su se ostvarivali zavidni devizni prilivi od tih turista, odlučili smo da oformimo agenciju i otpočnemo sa bavljenjem lovnim i eko turizmom. Cilj nam je da u prvoj fazi rada agencije započnemo sa promocijom turističkih potencijala, prirodnih resursa, flore i faune priobalja reka Tamiš – Brzava – Begej i razvojem i ponudom lovnog, ribolovnog i eko turizma privučemo turiste iz naše zemlje, ali i iz inostranstva, a pre svega zemalja iz najbližeg okruženja (Rumunije i Mađarske), iskrene ljubitelje prirode i u pozitivnom svetlu promovišemo lovno područje ovog dela Banata, kao i ostala lovna područja u Srbiji.

Rezultati uspešnog pogonskog lova na divlje svinje u lovnom reviru LD “Jastreb“ Neuzina

– Smatramo da je u poslednje vreme dosta urađeno na ovom planu, te da je lokalna samouprava obezbedila potrebne uslove za otpočinjanje ove privredne delatnosti i promovisala turističke potencijale opštine Sečanj. Veliku podršku našoj agenciji pružila je Turistička organizacija opštine Sečanj, koja je preduzela niz značajnih aktivnosti iz svoje nadležnosti, kako bi se stekli osnovni uslovi za bavljenje lovnim i eko turizmom, istakao je Janjušević.
On smatra da su lovni turisti iz inostranstva postavili visoke standarde u ovoj oblasti, tako da je pred svima, počev od korisnika lovišta, preko lovaca do građana opštine veliki broj obaveza koje bi trebalo ispuniti. Prema rečima Janjuševića, potrebno je još dosta uraditi na polju obezbeđenja kvalitetnijih smeštajnih uslova za turiste, ali ono što je još značajnije, niz konkretnih aktivnosti iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Takođe, za lovce-turiste iz inostranstva, posebno su interesantni i privlačni specijaliteti domaće banatske kuhinje, ali i atraktivni lovni tereni i lov u pratnji iskusnih vodiča u otvorenim lovištima. Naročito je interesantan lov fazana iz prirode, uz upotrebu obučenih pasa ptičara.

Terensko vozilo agencije Wild Banat

U cilju ispunjenja navedenih standarda Agencija Wild Banat raspolaže sa terenskim vozilima, luksuzno opremljenim trosobnim apartmanom namenjenim za smeštaj lovaca, pansionom – volijerama za smeštaj lovačkih pasa i garažom za smeštaj vozila.
U prethodnom periodu izrađena je web stranica agencije, kako bi turistička ponuda bila prepoznatljiva što većem broju domaćih i inostranih lovaca-turista.
Na kraju možemo sa sigurnošću zaključiti da su postavljeni dobri temelji za razvoj lovnog i eko turizma u opštini Sečanj, te da navedeni potencijali pružaju odlične uslove za ruralni razvoj, unapređenje privrednih aktivnosti i ostvarenje sigurne zarade.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana