JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI

0 297

U skladu sa Nacionalnim akcionim planom zapošljavanja, Pokrajinskim akcionim planom zapošljavanja i Lokalnim akcionim planom zapošljavanja opštine Sečanj za 2021. godinu, presednik opština Sečanj, dana 01.04.2021. godine, donosi Odluku i raspisuje Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na teritoriji opštine Sečanj u 2021. godini.
Pravo učestvovanja u postupku sprovođenja javnih radova imaju:
• organi jedinice lokalne samouprave,
• javne ustanove i javna preduzeća,
• privredna društva,
• preduzetnici,
• zadruge i udruženja koja imaju status pravnog lica, odnosno koja su upisana u Registar Agencije za privredne registre.

Pravo na dodelu sredstava za sprovođenje javnog rada poslodavac može da ostvari pod uslovom da:

• ima sedište na teritoriji opštine Sečanj;
• zapošljava prvenstveno nezaposlenog koji se teže zapošljava ili nezaposlenog u stanju socijalne potrebe, a koji ima prebivalište na teritoriji opštine Sečanj i da je prijavljen na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Zrenjanin, Poslovnica Sečanj i da ima aktivan status;
• u prijavi za javne radove navede detaljan opis i dinamiku aktivnosti javnog rada (termin plan);
• izmirio je ugovorne obaveze prema Nacionalnoj službi, Pokrajinskom sekretarijatu za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova i opštini Sečanj, osim za obaveze čija je realizacija u toku.

Dokument za preuzimanje:
JAVNI POZIV ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ U 2021. GODINI

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana