Nega i pomoć u kući

1.243
sdr

Usluga „Nega i pomoć u kući“ u opštini Sečanj odvija se pod pokroviteljstvom Ekumenske humanitarne organizacije iz Novog Sada i Opštine Sečanj. Namenjena je starijim licima i deci sa smetnjama u razvoju. Svrha usluge je podrška korisnicima u očuvanju i unapređenju kvaliteta života. Uslugu pruža 8 geronto-negovateljica i 3 negovateljice koje rade sa decom, u naseljenim mestima opštine Sečanj.

- Prodaja jagoda -

Rad geronto-negovateljica se odnosi na svakodnevno obilaženje starih lica koja nisu sposobna da samostalno funkcionišu kako u svom domu tako i u društvenoj zajednici. Starim korisnicima se pruža nega, ali i pomoć u obavljanju praktičnih kućnih poslova, nabavka potrebnih sredstava, namirnica i lekova propisanih od strane izabranog lekara korisnika, kao i plaćanje računa. Sve geronto-negovateljice rade u mestu u kome žive.

Negovateljice koje rade sa decom sa smetnjama u razvoju rade i van mesta u kojima žive. NJihov rad je baziran na pružanju podrške deci u njihovom samostalnom funkcionisanju, izradi domaćih zadataka, razvoju bazičnih praktičnih veština i znanja na osnovu individualnog plana za svako dete.

Od marta 2017. pružaju uslugu “Lični pratilac deteta“.

Uslugu „Nega i pomoć u kući“, geronto-negovateljice pružaju za 88 korisnika u 7 naseljenih mesta opštine Sečanj (Sečanj, Sutjeska, Krajišnik, Jaša Tomić, Neuzina, Jarkovac, Boka).

Negovateljice pružaju uslugu za jedanaestoro dece sa smetnjama u razvoju u 7 naseljenih mesta opštine Sečanj (Sečanj, Sutjeska, Krajišnik, Jaša Tomić, Neuzina, Konak, Šurjan).

Koordinator usluge, master defektolog Ana Vlačo, navodi da je usluga „Nega i pomoć u kući“ besplatna za svakog korisnika. Traje od 01.08.2016.god. Iskreno se nada da će se ona nastaviti i u narednoj godini, jer zadovoljstvo i potrebe korisnika ih upućuju na važnost ove usluge.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.