Novi konkursi Razvojnog fonda APV

3.316

Prezentacija Razvojnog fonda AP Vojvodine održana u Sečanju, 12.9.2017. godine.

Prisutnima je od strane Olge Radun i Snežane Racić, predstavnice Razvojnog fonda prezentovano sve ono što fond nudi kao i nove konkurse za pravna lica, preduzetnnike i registrovana poljoprivredna gazdinstva.

Iako je odziv bio slabiji od planiranog, nisu izostala inetresovanja i bezbroj pitanja od strane pristunih. Pored reklamiranja svih konkursnih linija i postavljanje na sajt fonda pokazalo se da su direktni kontakti ono što je potrebno svim zainteresovanim osobama, pa će svoj štand Razvojni fond imati na I Poljoprivrednom sajmu koji se održava 30. septembra 2017. godine u Jaša Tomiću.

Inače, u Razvojnom fondu APV i dalje je otvoreno 8 kreditnih linija koje su namenjene razvoju privrede, poljoprivrede i lokalnih samouprava. Kamatne stope iznose 1 ili 2% za korisnike kredita koji dolaze sa teritorije opština koje spadaju u treću i četvrtu grupu razvijenosti, dok kamate mogu biti 2 ili 3% za korisnike koji poslovanje obavaljaju u opštinama iz prve i druge kategorije razvijenosti.

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu namenjen je nabavci poljoprivredne mehanizacije, nabavci opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kvalitetnog priplodnog materijala u stočarstvu, matičnog jata, zatim za nabavku pčelinjih društava i košnica sa pratećom opremom, nabavku višegodišnjih zasada voća, vinove loze, mreža sa naslonom, sistema za navodnjavanje, tu takođe spada i nabavka opreme za povećanje kapaciteta i osavremenjavanje linija za preradu proizvoda, zatim kupovina, izgradnja, adaptacija i opremanje skladišnih kapaciteta – silosa, podnih skladišta i hladnjača i na kraju kupovina, izgradnja i adaptacija građevinskih objekata za stočarsku proizvodnju. Period mirovanja kredita, odnosno grejs period može biti od 12 do 24 meseca, dok period otplate može biti do 5 godina.

Kada je konkurs za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u pitanju, grejs period iznosi 12 meseci, dok je period otplate 6 godina.

Sredstava na raspolaganju ima sasvim dovoljno, a konkursne linije su stalno otvorene.

Kada je reč o razvoju privrede, odnosno o kreditiranju pravnih lica i preduzetnika takođe su dva konkursa namenjena za dugoročno finansiranje – za investiciona ulaganja i trajna obrtna sredstva i jedan za kratkoročno finansiranje obrtnih sredstava. Najveće interesovanje vlada za konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja zbog izuzetno niskih kamatnih stopa i povoljnog perioda mirovanja otplate, odnosno grejs perioda. U ovom slučaju grejs period može trajati 24 meseca, dok ukupan period otplate može trajati do 7 godina.  I za ovu namenu je opredeljeno dovoljno sredstava, te privrednici mogu aplicirati za sredstva u bilo kom periodu godine jer su konkursne linije stalno otvorene.

Za pravna lica i preduzetnike raspisani su sledeći konkursi:

Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja sa rokom otplate 84 meseca

Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva sa rokom otplate 48 meseci

Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva na 12 meseci, sa periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci  (tri tranše)

Za registrovana poljoprivredna gazdinstva raspisani su sledeći konkursi:

Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu sa rokom otplate do 60 meseci

Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa rokom oplate od 72 meseca

Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi sa rokom od 9 meseci I periodom raspoloživosti sredstava od 36 meseci (četiri tranše)

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.