Novi mandat za upravnicu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog

0 954

Dr Jasna Jovanov upravnica Spomen-zbirke P. Beljanskog (foto Branko Stojanovic)

Na osnovu rezultata konkursa, Pokrajinska Vlada AP Vojvodine potvrdila je izbor dr Jasne Jovanov za upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Ponovni izbor na rukovodeće mesto u instituciji od nacionalnog značaja poput Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, predstavlja prepoznavanje i potvrdu dosadašnjeg uspešnog rada dr Jasne Jovanov, ali i podršku na angažovanju u pravcu pozicioniranja, te daljeg unapređenja ovog muzeja. Zahvaljujući dobroj poslovnosti, Spomen-zbirka Pavla Beljanskog danas predstavlja referentni muzejski i istraživački centar, sve prisutniji kako u zemlji tako i u inostranstvu. Poslednjih godina, rastuća medijska pokrivenost rezultira odgovarajućim odgovorom publike koja prepoznaje kontinuirani trud ka unapređenju kvaliteta izložbenih i programskih sadržaja, te održavanju visokih profesionalnih standarda, čime je opravdan primarni cilj u radu muzeja. O tome govore i mnogobrojna priznanja muzejskih i strukovnih udruženja dodeljena instituciji, kao i njenim pojedinim stručnjacima.

Dr Jasna Jovanov, istoričarka umetnosti i muzejski savetnik, rođena u Novom Sadu, magistrirala je na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku tezu odbranila je u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu. Od 1978, do 1992. zaposlena je u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, gde od 1987. radi kao rukovodilac Odeljenja srpskog slikarstva i grafike od XVIII do XX veka, baveći se istraživanjem srpskog slikarstva druge polovine XIX i početka XX veka. Od 1992. do 1999. samostalno se bavi istraživačkim radom, novinarskim i scenarističkim poslovima, prevođenjem, organizacijom izložbi i marketingom u umetnosti, povremeno angažovana u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine i galeriji „Pečat” u Novom Sadu.

Od 1999. imenovana je za upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Od decembra 2005. predaje na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijersvo Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a od oktobra 2008. godine, na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS u Novom Sadu. Radi istraživanja studija srpskih slikara, kao stipendista DAAD, tri puta boravila u Minhenu (1984, 1989, 1990); koristila stipendiju za podršku istraživanjima Fondacije Soros za pripremu doktorske disertacije (1999–2000), kao i radnu stipendiju Fonda za otvoreno društvo u Muzeju Ane Ahmatove u Sankt Peterburgu (2003).
Bavi se istraživanjem istorije i teorije srpske umetnosti novog doba, uz multidisciplinaran pristup, naglasak na veze sa Minhenom i period stvaranja umetnika iz kolekcije Pavla Beljanskog. Kontinuirano piše likovnu kritiku i eseje na temu likovnih umetnosti, dizajna i fotografije, tekstove objavljuje u novinama i stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu, ali i u vidu priloga u radio i televizijskim emisijama iz oblasti kulture. Takođe je angažovana na scenarističkom radu, prevođenju tekstova iz istorije i teorije umetnosti, kao i beletristike. Među najznačajnija objavljena dela spadaju monografije o Stevanu Aleksiću, Danici Jovanović, Ristu Stijoviću, Feđi Soretiću, Nadeždi Petrović i Milanu Konjoviću, koja je 2014. godine objavljena u Sjedinjenim američkim državama, te zbirka kritika Todora Manojlovića. Ističe se i angažovanjem na uređivanju izdanja, a posebno monografije Spomen-zbirke Pavla Beljanskog. Angažman u Spomen-zbirci podrazumeva rukovođenje svakodnevnim životom institucije, kao i kreiranje, organizaciju i realizaciju programskih aktivnosti. Dr Jovanov je autor mnogobrojnih izložbi, a neizostavno je pomenuti  Kolekcija Pavla Beljanskog: ponovo u Beogradu (2011), Nadežda Petrović: s obe strane objektiva (2013), Parisko iskustvo Save Šumanovića (2013), Velika Iza Vlaha Bukovca (2013), kao i mnoge druge.

Za doprinos na planu promocije savremene umetnosti dobila priznanje „Iskra kulture” (2003), a za izložbu i monografiju o slikarki Danici Jovanović nagradu Nacionalnog komiteta ICOM- a za kustosa godine (2008), zatim nagradu Nacionalnog komiteta ICOM-a za projekat godine 2012, za izložbu Kolekcija Pavla Beljanskog: ponovo u Beogradu, kao koautor sa Milicom Orlović Čobanov. Spomen-zbirka Pavla Beljanskog je u periodu od kad je dr Jasna Jovanov na njenom čelu dobitnik priznanja Muzejskog društva Srbije „Mihajlo Valtrović“ za muzej godine 2006, kao i priznanja Nacionalnog komiteta ICOM-a za izdavački poduhvat godine za Monografiju Spomen-zbirke Pavla Beljanskog 2010, nagrade Turistički cvet za rezultate u receptivnom turizmu, te više priznanja za dizajn kalendara i ostalog promotivnog materijala.

VRLO KRATKA BIOGRAFIJA

Dr Jasna Jovanov

Doktor istorije umetnosti, rođena u Novom Sadu, u porodici koja je živela od znanja i kulture; nastavila da živi u takvom okruženju, baveći se svim vidovima istraživanja, čuvanja i predstavljanja kulturne baštine i obrazovanjem mladih ljudi spremnih da nastave sličnu misiju. Karijeru započela u Galeriji Matice srpske, a nastavila kao upravnica Spomen-zbirke Pavla Beljanskog i redovni profesor istorije umetnosti na Univerzitetu EDUCONS u Novom Sadu. Autor je mnogih izložbi, tekstova, scenarija i prevoda, iz kojih se izdvajaju monografije Stevana Aleksića, Danice Jovanović, Nadežde Petrović i Milana Konjovića, koja je 2014. godine objavljena u Sjedinjenim američkim državama.  Dobitnica je priznanja nacionalnog komiteta IKOM-a za kustosa godine, projekat godine i izdavački poduhvat godine.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana