OBAVEZNA INSTRUKCIJA O PRIMENI UREDBE O IZMENAMA I DOPUNAMA MERA ZA VREME VANREDNOG STANJA U OBLASTI PREVOZA PUTNIKA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

0 1.589

Dana 21.03.2020. stupile su na snagu izmene i dopune Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja („Službeni glasnik PC”, br. 31/20, 36/20,38/20 i 39/20), kojima se zabranjuje i obavljanje javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih.
Takođe ovom zabranom nisu obuhvaćeni taksi prevoz, limo servis i prevoz za sopstvene potrebe, koji će se i dalje odvijati u skladu sa odredbama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.
Uz dozvolu ministra nadležnog za poslove saobraćaja, moguće je na obrazložen i opravdan zahtev dozvoliti obavljanje međumesnog prevoza, na način utvrđen dodeljenom dozvolom ministra nadležnog za poslove saobraćaja.
Takođe uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra, nadležnog za poslove saobraćaja jedinica lokalne samouprave može izdati dozvolu za posebno organizovane linije gradskog i prigradskog saobraćaja, isključivo u cilju omogućavanja obavljanja radnih obaveza i zadataka, u skladu sa svim ostalim merama donetim od strane Vlade, nakon proglašenja vanrednog stanja.
Funkcionisanje navedenih oblika prevoza, odobrava se isključivo radi prevoza prioritetnog medicinskog i nemedicinskog osoblja, koje je zaposleno u zdravstvenim ustanovama, zaposlenih lica u komunalnim službama, čije funkcionisanje je neophodno i nije moguće obavljati od kuće, kao i zaposlenih za obavljanje svih drugih poslova, koji su u funkciji obezbeđiavanja zdravlja i bezbednosti građana Republike Srbije.
Preporuka je da se navedeni oblici prevoza obavljaju bez naknade.
Svi prethodno zaključeni ugovori o posebnom linijskom prevozu zaposlenih, ostaju na snazi, uz obavezu pošttovanja svih propisanih mera nakon proglašenja vanrednog stanja.
Preporuka je da poslodavci i jedinica lokalne samouprave, koriste ovaj model prevoza i za zaposlene u privredi. kao i mogućnost prevoza za sopstvene potrebe , pod uslovima propisanim Zakonom o prevozu putiika.
Pre podnošenja zahteva za odobrenje međumesnog prevoza, odnosno podnošenja zahteva za prethodiu saglasnost za izdavanje dozvole za poseban oblik gradskog i prigradskog prevoza, potrebno je da:
1.Pribavi od nadležnih službi podatke o ukupnom broju lica (broj lica, vreme prevoza/učestalost, i odredište prevoza, naziv poslodavca, naziv prevoznika, registarske brojeve vozila, imena vozača) kojima obezbeđuju prevoz,
2.Dostavi definisanu rutu prevoza za svaki vid prevoza, koji se može odobriti uz posebnu dozvolu ministra ili jedinice lokalne samouprave, uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra, nadležnog za poslove prevoza,
3.Izradi i dostavi obrazloženi predlog odluke za obavljanje prevoza za koji se traži dozvola, odnosno pribavlja prethodna saglasnost ministra, nadležnog za poslove saobraćaja, uz izvršenu procenu da se radi o prevozu čije je održavanje neophodno.
4.Jedinice lokalne samouprave moraju kreirati posebnu mejl adresu na koju će im nadležne službe i subjekti dostavljati svoje zahteve sa potrebama zaposlenih, za organizovanje posebno formiranih linija gradskog i prigradskog prevoza
5.Jedinice lokalne samouprave sa tako formiranih mejl adresa dostavljaju, zahteve za izdavanje dozvole ministarstvu građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture na mejl adresu : drumski.road@gmail.com, a ministarstvo nanadležno za poslove saobraćaja će odmah po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od jednog sata od momenta prijema elektronskog zahteva, doneti odluku.
6.Ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja će stav ministra dostaviti podnosiocu u elektronskoj formi sa zvanične mejl adrese: kabinet@mgsi. gov.rs.
7.Stav ministra iz tačke 6. Instrukcije, smatraće se dozvolom, odnosno prethodno datom saglasnošću, u smislu Uredbe o merama za vreme vanrednog stanja (.,Službeni glasnik PC5’, 5r. 31/20, 36/20,38/20 i 39/20)
8.Ova instrukcija je u primeni od dana 21.03.2020. u 20 časova 21.03.2020. B e o g r a d

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana