Održan zbor građana u Sečnju

0 1.085

U ponedeljak, 27.02.2023. godine u 18,00 časova održan je Zbor građana Mesne zajednice Sečanj. Zbor sazvan po odluci Saveta MZ Sečanj a prisustvovalo je oko sedamdeset građana što je bilo dovoljno da može nesmetano da radi.
Predsednik Saveta MZ Sečanj, Miodrag Milošević je pozdravio sve prisutne građane i predsednika opštine Sečanj. Predložio je dnevni red sa dve tačke:
1. Izveštaj o radu za 2022. godinu
2. Plan rada za 2023. godinu.
Zatim je rekao da Zborom treba da upravlja radno predsedništvo od dva člana i zapisničar. Predložio je za radno predsedništvo mr Milana Radovanovića i Mladena Papića, a za zapisničara Vesnu Šarenac što je većinom glasova usvojeno.
Mr Milan Radovanović je pozdravio sve prisutne i rekao da su ispunjeni uslovi i da svi mogu da se uključe u raspravu, i da je dobro što je i predsednik opštine Sečanj prisutan.
Nakon Izveštaja o radu za 2022. godinu i Plan rada za 2023. godinu koje je pročitao Milošević usledila je konstruktivna rasprava i pitanja građana.
Nebojša Meljanac, meštanin Sečnja a i u svojstvu predsednika opštine ukratko je informisao prisutne o planovima lokalne samouprave za 2023. godinu. Predsednik Meljanac je rekao da smo ovde da se upoznamo o svemu što se tiče mesne zajednice Sečanj, pa i same opštine Sečanj. Potrebno je prestati da se bavimo prošlošću i da treba da vidimo kako ćemo u budućnost i šta nam valja činiti.
Kroz pitanja građana dotakli su se raznih problema koji su aktuelni…od autobuske stanice, doma kulture do web sajta mesne zajednice.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana