PREDSTAVLJANJE PROJEKTA OD IDEJE DO REALIZACIJE „RAZVOJ TURISTIČKE SPORTSKO-REKREATIVNE ZONE U SEČNJU“

0 587

U prostorijama Turističke organizacije opštine Sečanj održana je konferencija povodom završnice projekta „RAZVOJ TURISTIČKE SPORTSKO-REKREATIVNE ZONE U SEČNJU“, koji je finansijski podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.
Sama ideja zasnovana je na izuzetnim prirodnim potencijalima sa kojim opština Sečanj raspolaže. Reka Tamiš, kao najvrednije prirodno bogatstvo, sa svim svojim blagodetima vezanim za vodu i priobalje, blizina većih gradskih centara, granični prelaz sa Rumunijom, samo su neki od argumenata koji su bili osnovna smernica za pokretanje ovakvog jednog projekta, koji je viđen kao strateški važan za celokupni razvoj opštine Sečanj.
Kroz partnersku saradnju lokalne samouprave kao nosioca projekta, Turističke organizacije opštine Sečanj i RCR Banat realizovane su sledeće aktivnosti:
– Izrađen je Elaborat za uspostavljanje turističke sportsko-rekreativne zone u Sečnju, koji obuhvata predlog plana budućeg razvoja lokaliteta uz proveru svih planskih i pravnih osnova i analizu postojećeg stanja.
– Izrađeno je Idejno rešenje za uređenje budućeg lokaliteta turističke sportsko-rekreativne zone u Sečnju, koje obuhvata svu postojeću infrastrukturu uz nove sadržaje.
– Izrađena je 3D maketa obuhvaćenog područja.
-„Naša vizija je da se celokupna turistička sportsko-rekreativna zona sastoji iz pet zona: zona trga, zona sporta, vikend zona, zona kampa i kupališna zona. Ovo se pre svega odnosi na mogućnost unapređenja i izgradnju infrastrukture, uređenja prostora, uređenje zelenih površina, pešačkih staza, sportskih terena, postavljanje mobilijara i slično.“ – izjavila je Miljana Milošević direktorka Turističke organizacije opštine Sečanj.
Razvoj ovog vida privrede utemeljen je na starteškim prioritetima Republike Srbije, a opština Sečanj je upravo kroz izradu svojih strateških, razvojnih i planskih dokumenata zacrtala jasan pravac u kom smeru će da razvija svoje područje, a pre svega akcenat je na razvoju svesti svih društvenih činilaca u pogledu mogućnosti razvoja privrede i podizanja kvaliteta života svih građana opštine Sečanj.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana