Centar za socijalni rad Sečanj nastojaće da proširi svoje usluge u ovoj godini

0 1.428

Tokom 2022. godine Centar za socijalni rad Sečanj (CSR) susretao se sa novim izazovima koji su proistekli iz makroekonomske krize, a koja opet najviše pogađa osetljive kategorije stanovništva sa kojima CSR neposredno radi.
-“Vlada Republike Srbije vodi odgovornu socijalnu politiku i raznim aktivnim merama pokušava da amortizuje i podeli teret negativne ekonomske krize sa svojim građanima, tako da sva novčana primanja koja država izdvaja za najosetljivije kategorije građana ne kasne, isplaćuju se redovno i u istom obimu, a paralelno se radi na proširenju pojedinih prava kako bi se obuhvatio što širi krug građana. Imajući u vidu da smo mali Centar u relativno nerazvijenoj opštini, uspeli smo da zadržimo isti obim socijalnih davanja u odnosu na 2021. godinu, čime smo omogućili da porodice koje se nalaze u stanju socijalne potrebe mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć. Tokom protekle godine korisnicima je u svim naseljenim mestima bila dostupna usluga pomoći u kući, koju finansira opština Sečanj, a pravo utvrđuje Centar za socijalni rad. Usluga je proširena sa tri novozaposlene gerontodomaćice. Takođe, utvrđujemo pravo deci na ličnog pratioca za čije potrebe su angažovana tri zaposlena radnika. Novina u protekloj godini je uvođenje socijalne karte čiji je cilj postojanje jedinstvene i centralizovane evidencije u elektronskom obliku koja sadrži tačne i ažurne podatke o socijalno-ekonomskom statusu pojedinca i s njim povezanih lica i koje omogućava korisnicama podataka da obavljaju poslove obrade podataka radi utvrđivanja činjenica neophodnih za ostvarivanje prava i usluga iz oblasti socijalne zaštite.


Kao i do sada, veliku pažnju poklanjamo poboljšanju kompetencija zaposlenih učešćem u raznim programima edukacije, seminarima, konferencijama. Nastojaćemo da tokom ove godine poboljšamo uslove rada zaposlenih, najpre zamenom starih i dotrajalih prozora na objektu. Usluge Centra dostupne su 24 časa za neodložne intervencije.”, rekao je Đuro Đurić, direktor Centra za socijalni rad Sečanj.
Tokom 2022. godine CSR je realizovao dva projekta. Projektom „Prevencija vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja kroz osnaživanje dece i mladih“ koji je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, u značajnoj meri uspeli su da stave akcenat na važnost preventivnih aktivnosti kao bitnog aspekta u suzbijanju vršnjačkog nasilja. Takođe, od strane istog sekretarijata obezbeđena su sredstva i za angažovanje koordinatora za romska pitanja čime se značajno utiče na poboljšanje položaja Roma na teritoriji opštine Sečanj.
-“Želeo bih da istaknem veoma dobru saradnju sa opštinom Sečanj uz čiju pomoć i podršku naše ideje i inicijative nalaze put do korisnika usluga. Nastavićemo da, i u 2023. godini, aktivno radimo na poboljšanju položaja ranjivih kategorija jačanjem postojećih i širenjem novih usluga.”, rekao je Đuro Đurić, direktor Centra za socijalni rad Sečanj.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana