ELEKTRIČAR ZALJUBLJEN U PLEMSTVO

0 2.030

Arhiva u garaži, plemići u srcu

Jožef Sabo, električar u Prehrambenoj industriji “Aleva” iz Novog Kneževca, zna ono što znaju svi električari: da popravi frižider, električni šporet i druge uređaje, ali poseduje i znanje na kome mu zavide i akademici. Iza sebe Jožef ima četiri knjige, a pre nekoliko dana počela je da se štampa i peta – monografija Novog Kneževca. Istorija je hobi koji je “Alevinom” električaru važnija od svega.
– Moj deda bio je sluga kod plemića. Pričao mi je o ljudima plave krvi – kaže Jožef Sabo. – Zaljubio sam se u dvorce, priče o grbovima, viteškoj časti, plemićkim manirima i, mada sam tehničkog obrazovanja, upustio sam se u istraživanja plemića koji su nekada živeli na teritoriji današnjeg Novog Kneževca. “Politikin zabavnik” je objavljivao moje priče o baronu Emilu Talijanu, lovcu koji je, između 19. i 20 veka lovio po svetu, donosio trofeje u Novi Kneževac, i konačno umro od neke tropske bolesti. Priče su uobličene u knjigu, a ja sam otkrio da lovački trofeji barona Talijana krase zrenjaninski, somborski i subotički muzej.

Skoro četvrt veka Sabo istražuje, prikuplja knjige, razne dokumente, pa čak i stare razglednice.

– Na jednoj aukciji kupio sam najstariju poznatu katastarsku mapu Novog Kneževca. Platio sam je 700 nemačkih maraka. Jedan poznati profesor istorije na Novosadskom univerzitetu nudi mi 3000 nemačkih maraka, ali ne bih pristao ni za duplo veću sumu. Imam i originale popisnih knjiga, nekoliko stotina fotografija sa početka 20 .veka, a poštanska razglednica Novog Kneževca iz 1898. godine je raritet koji može da poželi svaki kolekcionar, publicista ili istoričar – priča Sabo.

Jožef Sabo je uspeo da otkrije da je pomenuti baron Talijan osnovao Zrenjaninski muzej, a da su mnogi eksponati u subotičkom muzeju, označeni kao nepoznatog porekla, zapravo nekada bili imovina plemića iz Novog Kneževca.

Električar Sabo ima arhivu koja se nalazi u dve sobe i garaži i san mu je da sva otkrića i saznanja do kojih je došao publikuje.

– Ulažem mnogo novca u svoja istraživanja tako da nemam para da kupim kompjuter, a veoma mi je neophodan – zaključuje Jožef Sabo i dodaje: “Molim vas da napišete da se zahvaljujem istorijskim arhivima u Beogradu, Zrenjaninu, Novom Sadu, Subotici i Budimpešti, koji su mi, zaista, svaki put, kada mi je trebala pomoć, izašli u susret.

Tekst i foto: Velimir Kostadinov

BIBLIOGRAFIJA OBJAVLJENIH RADOVA

SABO JOŽEFA

 

KNJIGE, ČLANCI, NAUČNI RADOVI

1. Szerviczky család története, Családi kör, Újvidék 1993

2. Sabo Jožef: Aleva 50 godina, Novi Kneževac 1997, 225 strana

3. Emlékezés egy világutazó vadászra, Tallián Emilre, Bácsország IX-XII, Szabadka 2001, 20-28 oldal

4. Újabb adatok a bánsági torontálmegyei zsidók XVIII. történetéhez, Bácsország IX-XII, Szabadka 2001, 77-83 old.

5. Egy bánáti születésű humanista Schulpe György élete és munkássága, Bácsország V-VIII, Szabadka 2001, 59-63 old.

6. Zaboravljeni podaci jedne crkve – Glas komune Novi Kneževac 01.04.2001.

7. Neobični susret sa Nilskim konjem – iz dnevnika Emila Talijana, Glas komune 23.11.2001 – str. 11

8. Orrszarvú vadászat 1906.január 14-én – Tallián Emil naplójegyzetéből, Glas komune N.Kneževac 26.12.2001 – str. 14

9. Emil Tallijan, sećanje na svetskog putnika i lovca –

Tallián Emil, emlékezés egy világutazóra és vadászra, katalog izložbe, Novi Kneževac 2001

10. Vladika sa ordenom Legije časti – život episkopa Mojsija Miokovića – Glas komune Novi Kneževac, 15.02.2002 – str. 11

11. Dr Schulpe György, városunk nagy szülöttje I – Glas komune Novi Kneževac 18.01.2002 – str. 13

12. Dr Schulpe György, városunk nagy szülöttje II – Glas komune Novi Kneževac 01.02.2002 – str. 10

13. Život Timoteja – Time Rajića – Glas komune Novi Kneževac 01.03.2002 – str. 10

14. Dr Milan Savić, život posvećen književnosti – Glas komune Novi Kneževac 15.03.2002 – str. 12

15. Marko i Đorđe Servijski gospodare od Turske Kanjiže I – Novokneževačke novine 12.04.2002 str. 10-11

16. Marko i Đorđe Servijski gospodare od Turske Kanjiže II – Novokneževačke novine 26.04.2002 str. 12-13

17. Vidovdanska zakletva – Novokneževačke novine 28.06.2002 – str. 11

18. Szabó József: Tallián Emil, a világutazó vadász, Újvidék, 2002, 329 oldal

19. Milan Ajvaz, majstor glume i smeha I – Novokneževačke novine 14.01.2003 – str. 11

20. Milan Ajvaz, majstor glume i smeha II – Novokneževačke novine 28.02.2003 – str. 11

21. Kassai Vidor, a gyálai születésű komikus I – Novokneževačke novine 31.01.2003 – str. 10

22. Kassai Vidor, a gyálai születésű komikus II – Novokneževačke novine 17.02.2003 – str. 10

23. Bratstvo „Good templars“ u Jozepovu – Novokneževačke novine 24.04.2003 – str. 11-12

24. Bagáry Pál, az oroszlámosi uradalom gazdatisztje I – Novokneževačke novine 03.10.2003 – str. 11

25. Bagáry Pál, az oroszlámosi uradalom gazdatisztje II – Novokneževačke novine 17.10.2003 – str. 12

26. Bagáry Pál, az oroszlámosi uradalom gazdatisztje III – Novokneževačke novine 31.10.2003 – str. 10

27. Dva velika jubileja Obilićeva I – Novokneževačke novine 28.11.2003 – str. 12-13

28. Dva velika jubileja Obilićeva II – Novokneževačke novine 12.12.2003 – str. 10-11

29. Dva velika jubileja Obilićeva III – Novokneževačke novine 26.12.2003 – str. 13-14

30. Bagáry Pál, az oroszlámosi Battyányi uradalom gazdatisztje, Bácsország IV-VI, Szabadka 2003, 75-81 oldal

31. Kassai Vidor, a bánáti születésű komikus, Bácsország I-III, Szabadka 2003, 95-98 oldal

32. Istorija Novog Kneževca i okoline – Jožef Sabo: Plemićke porodice Novog Kneževca, Novi Kneževac 2003, 538-615 str.

33. Naseljavanje jevreja u Torontalskoj županiji u Banatu tokom XVIII. veka, Jevrejski istorijski muzej,

Zbornik 8, Beograd 2003, str. 175-194

34. Vašar je bio, dućani, pijace i vašari u Vojvodini – Sabo Jožef: Banatski vašari i trgovišta u prošlosti,

KID Pčesa, Novi Sad – Ruma 2003, str. 367-384 – Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

35. Dva velika jubileja Obilićeva IV – Novokneževačke novine 16.01.2004 – str. 11-12

36. Sto godina fudbala u Novom Kneževcu I – Novokneževačke novine 30.01.2004 – str. 13

37. Osnivanje „Obilića“ i prva noćna utakmica II – Novokneževačke novine 13.02.2004 – str. 10

38. Fudbal do kraja Drugog svetskog rata III – Novokneževačke novine 27.02.2004 – str. 11

39. Izgradnja stadiona IV – Novokneževačke novine 12.03.2004 – str. 12

40. Zlatna doba novokneževačkog fudbala V – Novokneževačke novine 12.03.2004 – str. 13

41. Usponi i padovi, stalna borba za opstanak VI – Novokneževačke novine 26.03.2004 – str. 10-11

42. A törökkanizsai fudball száz éve, Bácsország I-III, Szabadka 2004, 101-106 oldal

43. Kastélyfosztogatás, műkincsrablás a felszabaditók engedélyével, Bácsország VI-IX, Szabadka 2004, 126-131 oldal

44. Törökkanizsa legrégibb nemesi családja – Létünk III-IV, Újvidék 2004, 167-190 oldal

45. Dud Murga – Sabo Jožef: Istorija svilarstva u Banatu, KID Pčesa, Novi Sad – Kovilj 2004, str. 171-209

Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

46. Umetničko blago Novokneževačkih dvoraca I – Novokneževačke novine 14.01.2005 – str. 14

47. Umetničko blago Novokneževačkih dvoraca II – Novokneževačke novine 28.01.2005 – str. 12

48. Ratne pustolovine Stojana Đurđulova – Novokneževačke novine 11.02.2005 – str. 13

49.  Karijera popločana uspesima sećanje na glumicu Ibi Romhanji – Novokneževačke novine 25.02.2005 – str. 12

50. Good templárok Észak Bánátban, Bácsország I , Szabadka 2005, 91-94 oldal

51. Pravdoljub Petrović Buban – monografija 50 godina veslanja i kajakaštva u Novom Kneževcu,

uvod Sabo Jožef: Novi Kneževac u prošlosti, Novi Kneževac 2005, str. 3-7

52. Selo moje u Vojvodini – Sabo Jožef: Prilog istoriji graničarskog sela Josepova od osnivanja do kraja

XVIII. veka, KID Pčesa, Novi Sad 2005, str. 204-213

53. Banat žitnica carevine I – Novokneževačke novine 03.11.2006 – str. 8

54. Banat žitnica carevine II – Novokneževačke novine 17.11.2006 – str. 4

55. Banat žitnica carevine III – Novokneževačke novine 01.12.2006 – str. 4

56. Banat žitnica carevine IV – Novokneževačke novine 22.12.2006 – str. 5

57. Zemljoradnja u Vojvodini – Sabo Jožef: Istorija razvoja poljoprivrednih mašina u Banatu od 1718-1918. godine,

KID Pčesa, Novi Sad 2006, str. 181-225 – Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

58. Lovstvo u Vojvodini – Sabo Jožef: Zaboravljeni svetski lovac Balint Fernbach od Apatina,

KID Pčesa, Novi Sad 2007, str. 249-300 – Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

59. Iz prošlosti baštovanstva I – Novokneževačke novine 31.10.2008 – str. 4-5

60. Iz prošlosti baštovanstva II – Novokneževačke novine 14.11.2008 – str. 10

61. Iz prošlosti baštovanstva III – Novokneževačke novine 28.11.2008 – str. 7

62. Baštovanstvo u Vojvodini – Sabo Jožef: Iz prošlosti baštovanstva sa posebnim osvrtom na Banat,

KID Pčesa, Novi Sad 2008, str. 51-104 – Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

63. A nép szeretett főszolgabirója, Novokneževačke novine 27.02.2009 – str. 7

64. Glasnik muzeja Banata 13-14 – Jožef Sabo: Tri obilićevačke crkve u Novom Kneževcu, Pančevo 2009, str. 171-186

65. Stočarenje u Vojvodini – Sabo Jožef: Istorija stočarstva u Banatu 1718-1918, KID Pčesa, Novi Sad 2010, str. 60-88

Rad je nagrađen sa zlatnim guščijim perom.

66. Oroszlámos utolsó grófja – Novokneževačke novine, 08.04.2011.  str. 14

67. Oroszlámos utolsó grófja – Novokneževačke novine, 21.04.2011.  str. 17

68. Istorija vinogradarstva sa posebnim osvrtom na Banat, , KID Pčesa, Novi Sad 2011, str. 1-98

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.