Izrada Lokalnog akcionog plana za Rome

0 2.063

U toku je izrada Lokalnog akcionog plana iz oblasti obrazovanja, zdravstva, stanovanja, zapošljavanja i socijalne zaštite Roma na teritoriji opštine Sečanj za period od 2020. do 2023.
Usvajanje Lokalnog akcionog plana za Rome je jedini uslov za apliciranje ka donatorima za dobijanje novčanih sredstava, određenim predlogom projekta u cilju smanjenja ugroženosti i poboljšanja položaja Roma koji žive na teritoriji opštine Sečanj.
„Zahvalan sam Pokrajinskom sekretarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova što je imalo razumevanja za romsku zajednicu u opštini Sečanj, a kao dokaz tome je izdvojeni novac za izradu LAP-a” rekao je Koordinator radne grupe za izradu LAP-a, Aleksandar Antić rekavši u nastavku da su članovi radne grupe Biljana Tomić, Đurđa Višnjevac, Katica Nikolić i Deni Besu.
-“Sastanku su prisustvovale Milimirka Antić i Božica Arađan koje su nam pružile veliku podršku. Na sastanku se vodila dobra komunikacija, Romi su saslušali naše predloge i izneli njihove potrebe koje će se sa velikom pažnjom pronaći u LAP-u.”izjavila ja Biljana Tomić član radne gupe.
Aleksandar Antić očekuje da se na jednoj od narednih sednica Skupštine opštine, usvoji akcioni plan za Rome i time počne njegova implementacija.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana