JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA KORIŠĆENJA BEZ PLAĆANJA NAKNADE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2024. GODINU

0 482

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, predsednik opštine Nebojša Meljanac raspisuje javni poziv kojim obaveštava obrazovne ustanove – škole, stručne poljoprivredne službe i socijalne ustanove da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 100 hektara, visokoobrazovne ustanove – fakultete i naučne institute čiji je osnivač država i ustanove za izvršenje krivičnih sankcija da im se može dati na korišćenje površina poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini koja je primerena delatnosti kojom se bave, a najviše do 1.000 hektara i pravna lica u državnoj svojini registrovana za poslove u oblasti šumarstva da dostave potrebnu dokumentaciju radi ostvarivanja prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Sečanj za 2024. godinu, do dana 31.oktobra 2023. godine.

Dokument za preuzimanje
JAVNI POZIV
Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljištau državnoj svojini

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana