JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE MERA ENERGETSKE SANACIJE PORODIČNIH KUĆA I STANOVA NA TERITORIJI OPŠTINE SEČANJ ZA 2023. GODINU

0 970

U skladu sa članom 18. Pravilnika raspisuje se Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Sečanj za 2023. godinu ( u daljem tekstu: Javni poziv). Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata.
Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji opštine Sečanj.

Predmet Javnog poziva je sprovođenje sledećih mera energetske efikasnosti:
1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača
2) postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru
3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice
4) zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na_gas,
5) zamene postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivoili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu
6) ugradnja toplotnih pumpi
7) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora.
8) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;
9) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a maksimalno do i jednako 10,8 kW;
10) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 2

Dokumenta za preuzimanje
JAVNI POZIV
Prilog 1 – PRIJAVA
Prilog 2 – Informacija o potrebnoj tehničkoj dokumentaciji za primenu mera energetske sanacije i zakonskoj regulativi po kojoj se izvode radovi (popunjava JLS – Komisija za realizaciju mera energetske sanacije uz pomoć organa nadležnog za građevinske poslove)
LISTA PRIVREDNIH SUBJEKATA/IZVOĐAČA RADOVA
ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA
SKENIRANE PRIJAVE PRIVREDNIH SUBJEKATA

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.