JKP “Sečanj” posluje stabilno i ima velike planove u ovoj godini

0 920

Javno komunalno preduzeće „Sečanj“ osnovala je Skupština Opštine Sečanj kao Komunalnu radnu organizaciju, koja je počela sa radom u proleće 1982. godine. Nešto više o radu preduzeća, razgovarali smo sa Danijelom Đurićem v.d. direktorom JKP „Sečanj“.
„Naša vizija je da budemo ugledno i uspešno preduzeće za proizvodnju i distribuciju vode i za upravljanje komunalnim otpadom, kao i pružanju ostalih komunalnih usluga u skladu sa očekivanjima korisnika naših usluga. Misija preduzeća je da kvalitetom svojih usluga, cenom, efikasnošću i profesionalnim poslovanjem obezbedimo našim korisnicima komunalnih usluga dovoljne količine vode za piće i ostale potrebe, redovno iznošenje smeća i vršenje ostalih komunalnih usluga, da društvu u celini stvorimo uslove i otvorimo mogućnosti za razvoj, da vodimo računa o zaštiti životne sredine, da na osnovama svoga rada i poslovanja, stalno doprinosimo podizanju nivoa energetske, ekološke, ekonomske i ukupne poslovne efikasnosti, da obezbedimo ispunjenje očekivanja naših zaposlenih kroz rast životnog standarda, profesionalni razvoj, osećaj sigurnosti, kompanijske pripadnosti i lojalnosti”, kaže Danijel Đurić.

Preduzeće je organizovano kao Javno preduzeće u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima. Osnivač preduzeća – Skupština Opštine Sečanj redovno razmatra izveštaje o radu preduzeća i preduzima sve neophodne i potrebne mere za uspešniji poslovanje JKP-a i kvalitetnije pružanje komunalnih usluga.

JKP „Sečanj“ obavlja sledeće delatnosti: Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, uklanjanje otpadnih voda, snabdevanje parom i klimatizacija, sakupljanje otpada koji nije opasan, tretman i odlaganje otpada koji nije opasan, ostale usluge čišćenja zgrada i usluga uređenja i održavanja okoline.

U okviru osnovne delatnosti, preduzeće upravlja vodovodima u svim naseljenim mestima opštine Sečanj, sa 11 lokalnih vodovodnih mreža, 10 objekata hidroforskih stanica, sa 15 bunara za vodosnabdevanje i održava oko 195 km vodovodne mreže. Vodovodne mreže sa potrošačima su ujedno i najznačajniji resurs kojim preduzeća upravlja i raspolaže.

„Tokom 2022. godine zamenjeno je 6 dubiniskih pumpi i zamenjene su cevi na dva postojeća bunara. Urađen je remont kotlarnice, pri čemu je jedan kotao remontovan i nabavljen novi savremeniji i ekonomičniji gorionik. Zamenjen je sistem za hemijsku pripremu vode i sanirana su curenja na toplovodnoj mreži. JKP Sečanj je tokom 2022. godine, nabavkom radne mašine buldožer, preuzeo održavanje i čišćenje divljih deponija i smetlišta. Ova aktivnost se obavljala u kontinuitetu tokom cele godine, takođe obnoviljen je i vozni park sa nekoliko vozila: kamion DAF – autopodizač, buldozer Catapilar, kao dva terenska automobila Fiat Doblo i Seat Altea. Donacijom Pokrajinskog sekretarijata nabavljeno je 230 kanti od 120 L i 6 kontejnera od 1.100 L“, kaže direktor Đurić.

U 2022. godini, JKP Sečanj je preuzeo održavanje zelenih i javnih površina na teritoriji Opštine Sečanj. Održavani su centri naseljenih mesta, parkovi, ambulante, pošte, autobuske stanice, pijace, crkve, domovi kulture, šetališta. Takođe, redovno se kose i održavaju sva groblja u naseljenim mestima Opštine Sečanj, kao i ulazi u naseljena mesta, raskrsnice i napušteni objekti (kuće i zgrade). Ukupna površina koja se redovno kosi i čisti iznosi 102.280,5 m², odnosno 10,22 ha.“

Kada su u pitanju planovi za budući rad preduzeća, Đurić je naveo da je poslovanje JKP Sečanj stabilno.

„U narednom periodu akcenat će biti na održavanje likvidnosti i racionalizaciji troškova poslovanja, kao i bolja naplata od građanstva i privrednih subjekata. Sve navedene aktivnosti će se redovno obavljati kako bi građanstvo opštine Sečanj imalo pre svega redovno vodosnadbevanje, sigurno i adekvatno iznošenje i deponovanje smeća u skladu sa zakonskom regulativom. Sve javne površine će se redovno održavati (kositi i čistiti). JKP Sečanj planira u dogovoru sa osnivačem SO Sečanj da obnovi mehanizaciju i planira da u prvom kvartalu 2023. godine kupi novu radnu mašinu – „kombinirku“. Nabavkom ove mašine će se omogućiti lakše saniranje kvarova na vodovodnoj mreži, a u skladu sa mogućnostima koje ova mašina pruža, planirano je da proširimo svoju delatnost. Tu se pre svega misli na obnovu putne mreže, (sanacija lokalnih puteva i obnova trotoara po naseljenim mrežama), čišćenje bankina, uređenje atarskih puteva, usluge rušenja objekata i uklanjanje materijala – šuta. Posebnu zahvalnost dugujemo svom osnivaču, na čelu sa predsednikom opštine, Nebojšom Meljancem, koji nam je uvek podrška i bez čije pomoći JKP Sečanj ne bi mogao da funkcioniše. Zahvaljujemo se svim građanima koji redovno izmiruju svoje obaveze prema JKP Sečanj i svim zaposlenim u JKP-u na profesionalnom i odgovornom odnosu prema poslovnim aktivnostima,“ zaključio je Danijel Đurić, direktor JKP „Sečanj“ iz Sečnja.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.