KONKURS ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA ZA 3 DOKTORA MEDICINE

0 866

Dom zdravlja Sečanj raspisao oglas za zaposlenje 3 doktora medicine.
Vrsta radnog odnosa: radni odnos na neodređeno vreme
Radno vreme: puno, 40 časova nedeljno.
Opis poslova: U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Sečanj.
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće posebne uslove:
• završen medicinski fakultet,
• položen stručni ispit,
• upis u imenik Komore,
• dozvola za rad – licenca izdata od nadležne komore.
Zainteresovani kandidati koji konkurišu podnose sledeću dokumentaciju:
• Prijavu na oglas sa kratkom biografijom,
• Fotokopiju lične karte,
• Fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
• Uverenje o položenom stručnom ispitu,
• Fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik Komore,
• Uverenje o državljanstvu,
• Dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)
• Dokaz o imunizaciji Hepatitis B
Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova oglasa (overene fotokopije), dostavljaju se na adresu: Dom zdravlja Sečanj, ul. Partizanski put bb, 23240 Sečanj. Rok za podnošenje prijava je 8 dana. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.