Najbolji studenti opštine Se?anj

0 488

[url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_01.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_01tn.jpg][/img][/url]
Predsednik podelio nagrade studentima
Svake godine na Savindan predsednik deli nagrade najboljim studentima iz opštine Se?anj. Ove godine je kriterijum sa 8.50 smanjen na 8.00 pa je nagradu dobilo 49 studenata od 62 koliko je konkurisalo. Nagrada je ove godine duplirana i iznosi 20.000,00 dinara po studentu.
Kratka, sve?ana ceremonija je uprili?ena u velikoj ve?nici opštine Se?anj gde je studente, njihove roditelje i goste pozdravio predesednik opštine Se?anj, Predrag Miloševi?. U kratkom obra?anju prisutnima predsednik je najviše pažnje posvetio zna?aju otvaranja novih fabrika na teritoriji opštine i veliku šansu za otvaranje novih radnih mesta kao i preregistraciji malograni?nog u me?udržavni prelaz u Jaši Tomi?u. Predsednik je ?estitao studentima na uspehu sa željom da posle završenih studija zaposlenje prona?u u svojoj opštini.

[url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_02.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_02tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_03.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_03tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_04.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_04tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_05.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_05tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_06.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_06tn.jpg][/img][/url]
[url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_07.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_07tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_08.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_08tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_09.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_09tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_10.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_10tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_11.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_11tn.jpg][/img][/url]
[url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_12.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_12tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_13.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_13tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_14.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_14tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_15.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_15tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_16.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_16tn.jpg][/img][/url]
[url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_17.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_17tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_18.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_18tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_19.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_19tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_20.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_20tn.jpg][/img][/url] [url=https://www.jasatomic.org/25012009/student_21.jpg][img]https://www.jasatomic.org/25012009/student_21tn.jpg][/img][/url]

Listu nagra?enih studenata sa ostvarenim uspesima možete pogledati ili preuzeti ovde

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana